Nỗi oan Tào Tháo

Câu "chạy như Tào Tháo đuổi" là một thành ngữ mà nó xuất phát từ câu "chạy như tháo dạ". Câu này diễn tả tình trạng 1 người chạy thục mạng về phía nhà xí, cho dù ai gọi cũng không dám quay lại vì đương sự đang bị đau bụng đi đại tiện(đi cầu, đi ỉa), sợ không kịp đến nhà xí để hành sự.

Nỗi oan Tào Tháo

Câu này lâu ngày bị biến đổi thành "chạy như tháo đuổi" và sau này trở thành "chạy như Tào Tháo đuổi". Như vậy câu "chạy như Tào Tháo đuổi" không có ý ám chỉ nhân vật Tào Tháo trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, câu này do từ câu ban đầu "chạy như tháo dạ" lâu dần do dân gian biến đổi trở thành "chạy như Tào Tháo đuổi".
Credit: siu tèm intơléc
ken xù
» Follow One Course Until Successful » Focus » F

Related Posts

There is no other posts in this category.

Đăng nhận xét