Cashflow Quadrant

Kim tứ đồ - Cashflow Quadrant - khái niệm không thể bỏ qua nếu bạn muốn có kiến thức nền tảng vững vàng về mặt tài chính.

Kim tứ đồ - Cashflow Quadrant- Robert Kiyosak

Robert Kiyosaki - Kim tứ đồ - Cashflow Quadrant

Robert Toru Kiyosaki là một nhà đầu tư, doanh nhân đồng thời là một tác giả. Kiyosaki nổi tiếng bởi cuốn sách Rich Dad, Poor Dad. Ông đã viết 18 cuốn sách, bán tổng cộng 26 triệu bản. Wikipedia