Làm gì để tập trung?

Làm gì để tập trung? Quả thật là dễ mà không dễ tí xíu nào..để FOCUS = Follow OneCourse Until Successful.

Làm gì để tập trung? FOCUS

Làm gì để tập trung? FOCUS  • Tắt điện thoại đi! - Turn Off your phone.
  • Làm việc theo block 60' hoặc block 90' - Work in 60-90 min blocks.(*)
  • Ăn uống lành mạnh - Eat Healthy.
  • Thư giản - Take breaks.
  • Mục tiêu cần rõ ràng và chỉ nhắm vào nó thôi! - Target clear goals & work towards them.
  • Đừng để bị phân tâm - Turn off Distractions.


ken xù
» Follow One Course Until Successful » Focus » F

Related Posts

Đăng nhận xét