Âm nhạc và não bộ

Âm nhạc và não bộ - âm nhạc tác động đến nhiều vùng não bộ hơn bất cứ hoạt động nào khác của con người.

Âm nhạc và não bộ - âm nhạc tác động đến nhiều vùng não bộ hơn bất cứ hoạt động nào khác của con người.

Những vùng não bộ bị ảnh hưởng bởi âm nhạc


Âm nhạc tác động đến nhiều vùng não bộ hơn bất cứ hoạt động nào khác của con người. Giai điệu, lời nhạc và  nhịp điệu sẽ ảnh hưởng đến từng vùng khác nhau.


ken xù
» Follow One Course Until Successful » Focus » F

Related Posts

Đăng nhận xét