Các gói cước khuyến mãi điện thoại di động trả sau Viettel

Danh sách các gói cước khuyến mãi khi đăng ký dành cho điện thoại di động trả sau của nhà mạng Viettel.
Gói khuyến mãi trả sau viettel

Danh sách các gói khuyến mãi trả sau cho di động của nhà mạng Viettel

» Gói khuyến mãi trả sau T80 

 • Tên gói khuyến mãi: T80
 • Đối tượng được áp dụng: Thuê bao khách hàng mới và Chuyển mạng giữ số (TB KHM & CMGS)
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 80,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 300 phút thoại nội mạng miễn phí.

» Gói khuyến mãi trả sau T100

 • Tên gói khuyến mãi: T100
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 100,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 1000p thoại nội + 10p thoại ngoại & Quốc Tế.

» Gói khuyến mãi trả sau T100X 

 • Tên gói khuyến mãi: T100X
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 100,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 200p thoại nội + 50p thoại ngoại & Quốc Tế.

» Gói khuyến mãi trả sau B100 

 • Tên gói khuyến mãi: B100
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 100,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 200p thoại nội + 3GB data (hết LL dừng truy cập).

» Gói khuyến mãi trả sau T150 

 • Tên gói khuyến mãi: T150
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 150,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 1000p thoại nội + 100p thoại ngoại & Quốc Tế.

» Gói khuyến mãi trả sau B150 

 • Tên gói khuyến mãi: B150
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 150,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 1000p thoại nội + 5GB (hết LL tốc độ còn 256kbps).

» Gói khuyến mãi trả sau T200 

 • Tên gói khuyến mãi: T200
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 200,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 2000p thoại nội + 150p thoại ngoại & Quốc Tế.

» Gói khuyến mãi trả sau B200 

 • Tên gói khuyến mãi: B200
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 200,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: 2000p thoại nội + 8GB (hết LL tốc độ còn 256kbps).

» Gói khuyến mãi trả sau B250 

 • Tên gói khuyến mãi: B250
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 250,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 50 SMS nội + 10 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B250X 

 • Tên gói khuyến mãi: B250X
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 250,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 100p thoại ngoại & QT + 50 SMS nội + 5 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B300 

 • Tên gói khuyến mãi: B300
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 300,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 100p thoại ngoại & QT + 100 SMS nội + 8 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B350 

 • Tên gói khuyến mãi: B350
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 350,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 100p thoại ngoại & QT + 100 SMS nội + 10 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B400 

 • Tên gói khuyến mãi: B400
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 400,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 100p thoại ngoại & QT + 100 SMS nội + 15 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B500 

 • Tên gói khuyến mãi: B500
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 500,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 200p thoại ngoại & QT + 200 SMS nội + 30 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B700 

 • Tên gói khuyến mãi: B700
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 700,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 300p thoại ngoại & QT + 300 SMS nội + 15 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B1000 

 • Tên gói khuyến mãi: B1000
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 1,000,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 500p thoại ngoại & QT + 500 SMS trong nước + 30 GB.

» Gói khuyến mãi trả sau B2000 

 • Tên gói khuyến mãi: B2000
 • Đối tượng được áp dụng: TB KHM & CMGS
 • Phí hàng tháng khi tham gia gói khuyến mãi: 2,000,000đ/ tháng
 • Nội dung chính sách khuyến mãi: MP 60p đầu/ cuộc + 1000p thoại ngoại & QT + 1000 SMS trong nước + 60 GB.

Đăng ký thông tin của bạn