Danh sách các điểm bán Decumar tại TP.HCM

1 . Nhà thuốc Bảo Hương tại địa chỉ: C9/28 Võ Vân Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

2 . Phòng Khám Anh Khoa tại địa chỉ: C9/28 Võ Vân Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

3 . Nhà Thuốc Số 114 tại địa chỉ: 5B6 Tĩnh Lộ 10, Ấp 5 Phường Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

4 . Hồng Châu 3 tại địa chỉ: 3A7B/2 Đường Thanh Niên, Phường Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

5 . Nhà thuốc Minh Thúy 6 tại địa chỉ: 1A/76 Hương Lộ 80 Ấp 1, Phường Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

6 . Nhà thuốc Qúi Linh tại địa chỉ: E18/26, Hương Lộc 80, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

7 . Nhà thuốc Hồng Tâm tại địa chỉ: 1A121, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

8 . Nhà thuốc Như Ngọc 2 tại địa chỉ: 2A/95 Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

9 . Nhà thuốc Thiện Tâm tại địa chỉ: A8/27B1 Đường 1A, Ấp 1A, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

10 . Nhà thuốc Trần Đỗ 3 tại địa chỉ: F1/60 Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, HCM

11 . Nhà thuốc Thiên Long 4 tại địa chỉ: 19/2 Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

12 . Nhà thuốc Thiên Thanh tại địa chỉ: 90 Vĩnh Lộc, Ấp 6A Vĩnh lộc B, Huyện Bình Chánh

13 . Nhà Thuốc Đa Khoa tại địa chỉ: 3A/35 Trần Văn Giàu, Phường Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

14 . Nhà thuốc Phúc Thành tại địa chỉ: 40 Đoàn Nguyễn Tuân, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

15 . Nhà Thuốc Sinh Đôi tại địa chỉ: D1/8A Quốc Lộ 50, Ấp 4, Xã Phong Phú, .Huyện Bình Chánh

16 . nhà thuốc khánh duy tại địa chỉ: c5/10 phạm hùng, ấp 4, xã bình hưng, huyện bình chánh

17 . Nhà thuốc Tâm Châu tại địa chỉ: C2/12A Phạm Hùng, Ấp 4, Bình Hưng, Bình Chánh

18 . Nhà thuốc Phương Trinh tại địa chỉ: A8/22 Ấp 1, Xã Quy Đức, Bình Chánh

19 . Nhà thuốc Thanh Hảo tại địa chỉ: A22/24 Quốc Lộ 50, Ấp 1A , Bình Chánh

20 . Nhà thuốc Mai Khôi 2 tại địa chỉ: C10/32 Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Quận Bình Chánh

21 . Đại lý số 97 tại địa chỉ: D14/34 Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Quận Bình Chánh

22 . Nhà Thuốc Kim Long tại địa chỉ: A3/16 ,Quốc Lộ 50, Phường Bình Hưng, Quận Bình Chánh

23 . Nhà thuốc An Bình tại địa chỉ: A4.15 Trần Văn Giàu, Ấp 1 Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

24 . Nhà thuốc An Khanh tại địa chỉ: 1A111 Ấp 1, Phạm Văn Hai, Phường Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, HCM

25 . Nhà thuốc Dũ Quyền tại địa chỉ: A7/27A Đường 1A, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

26 . Nhà thuốc Lộc Ngân tại địa chỉ: F1/28 Hương lộ 80, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

27 . Nhà Thuốc Trần Đỗ tại địa chỉ: F1/18 Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

28 . Nhà Thuốc An Dược tại địa chỉ: 1A203 Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

29 . Đại Lý số 29 tại địa chỉ: A5/29 Đường A1, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

30 . Nhà Thuốc Đức Lợi 6 tại địa chỉ: A1, Đường A1, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

31 . Nhà Thuốc Bích Huệ tại địa chỉ: A2B/7 Ấp 1B, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM

32 . Nhà Thuốc Hồng Phúc tại địa chỉ: 20b Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo, Bình Chánh

33 . Nhà thuốc An Sinh tại địa chỉ: 5C/16 Ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM

34 . Nhà thuốc Thiên Long tại địa chỉ: 1A246 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

35 . Đại lý 32 tại địa chỉ: 23, Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

36 . Đại lý 90 tại địa chỉ: D9/49(D8/52) Trần Văn Giàu, Âp 4, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh

37 . Nhà thuốc Thanh Thanh tại địa chỉ: 2192 Phạm Thế Hiển, Phường Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

38 . nhà thuốc phương trinh tại địa chỉ: a8/21a quốc lộ 50 xã quy đức bình chánh

39 . Nhà thuốc Quy Đức tại địa chỉ: C7/3C Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 3 Quy Đức, Bình Chánh

40 . Nhà thuốc Cầu Cua tại địa chỉ: 9/3B Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 1, Phường Tân Qúy Tây, Bình Chánh

41 . Nhà thuốc Nhật Quỳnh tại địa chỉ: D17/11 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

42 . Nhà thuốc Ngọc Long tại địa chỉ: D17/40B Đinh Dục Thiên, Quận Bình Chánh

43 . Nhà thuốc Minh Hiếu 2 – 0937 108 899 tại địa chỉ: C4/1 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM

44 . Nhà thuốc số 15 tại địa chỉ: Số 15, Đường số 5 Ấp 4A, Phường Bình Hưng, Quận Bình Chánh

45 . Nhà thuốc Phúc Thành tại địa chỉ: B12/15A Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 2, Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp HCM

46 . Nt Thái Hòa tại địa chỉ: B14/10, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

47 . Nhà Thuốc Chợ Nhỏ 123 tại địa chỉ: B4/29A, Võ Vân Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

48 . Nhà Thuốc Tâm Việt tại địa chỉ: 3/2/20, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

49 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: c9/4, phạm hùng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

50 . Nhà Thuốc Phương Loan tại địa chỉ: F3/ 1X, Liên Ấp 6/2, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

51 . Nhà thuốc Tân Túc tại địa chỉ: E3/7, Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

52 . Nhà thuốc Thùy Dương tại địa chỉ: C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

53 . Nhà thuốc Mỹ Thuận tại địa chỉ: 13/15b, quốc lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

54 . Nhà Thuốc Mê Kông tại địa chỉ: C2/2A1, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

55 . Nhà thuốc Thanh Phương tại địa chỉ: F5/11K, Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

56 . Nhà thuốc Nhật Quỳnh 2 tại địa chỉ: A5/43Q, Đường A2, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

57 . Nhà thuốc Phát Tài tại địa chỉ: C1/C3, Ấp 3 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

58 . Nhà thuốc Mỹ Linh tại địa chỉ: C9/30, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

59 . Nhà thuốc Vy Anh 2 tại địa chỉ: 15/3B, Đoàn Nguyễn Tuấn, Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

60 . Nhà thuốc Minh Kha tại địa chỉ: E9/6A, KP5, Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

61 . Nhà thuốc Phước Lộc tại địa chỉ: F1/68T, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

62 . Nhà thuốc Phong Thư tại địa chỉ: F2/2, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

63 . Nhà thuốc Thiên Long tại địa chỉ: A13/5A, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

64 . Nhà thuốc Hoàng Huy tại địa chỉ: 1A251, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

65 . Nhà thuốc Như Ý tại địa chỉ: D3/81C, Quốc Lộ 50, Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

66 . Nhà thuốc Châu Ân tại địa chỉ: A5B/159B, Ấp 1, Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

67 . Nhà thuốc Minh Hiếu tại địa chỉ: C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

68 . Nhà thuốc Việt My 2 tại địa chỉ: B7/181/1A, Quốc lộ 50, Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

69 . Nhà thuốc Vy Anh tại địa chỉ: D24/40, An Phú tây, Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

70 . Nhà thuốc Nhân Ái 2 tại địa chỉ: C21/26, Đoàn Nguyễn Tuấn, Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

71 . Nhà thuốc Nhân Ái tại địa chỉ: D10/40 Tổ 55, Đàm Nguyễn Tuấn, Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

72 . Nhà thuốc Anh Khoa tại địa chỉ: B4/13, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

73 . Nhà thuốc Bảo Nguyên tại địa chỉ: F1/17, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

74 . Nhà thuốc Chợ Lớn tại địa chỉ: A17/7, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

75 . Nhà thuốc Thanh Hải tại địa chỉ: A22/24, Quốc lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

76 . Nhà thuốc Mỹ Thuận tại địa chỉ: B13/15, Quốc lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

77 . Nhà thuốc Phúc Hậu tại địa chỉ: 50, Đường số 10, Khu Dân Cư Phong Phú, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

78 . Nhà thuốc số 42 ( Bình Chánh) tại địa chỉ: A1/15G, Quốc lộ 50, Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

79 . Hiệu Thuốc 36 tại địa chỉ: 229, Đảo Cử, Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

80 . Nhà thuốc Bình An ( Cần Giờ) tại địa chỉ: NA, Lê Trọng Mân, Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

81 . Nhà thuốc Dung Châu tại địa chỉ: 264 Hồ Văng Tắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi

82 . Nhà thuốc Xuân Trang tại địa chỉ: 224 Nguyễn Văn Khạ, Ấp Cây Sộp, Phường Tân An Hội, Củ Chi

83 . Nhà thuốc Tân Lộc tại địa chỉ: 72, Khu Phố 2, Tỉnh Lộ 8, Huyện Củ Chi

84 . Nhà thuốc Thanh Thảo tại địa chỉ: 56, Quốc Lộ 22, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

85 . Nhà Thuốc Mỹ Tiên tại địa chỉ: 625B, Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

86 . Nhà thuốc Phước Thạnh tại địa chỉ: 832A, Quốc Lộ 22, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

87 . Nhà thuốc Thành Công – 0906 481 750 tại địa chỉ: 116A, Nguyễn Văn Khạ, Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

88 . Nhà thuốc Lan Anh tại địa chỉ: 59, Đường 455, Trung An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

89 . Nhà thuốc Phước Thịnh tại địa chỉ: 586, Nguyễn Văn Khạ, Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

90 . Nhà thuốc Phú Cường tại địa chỉ: 89A, Tỉnh Lộ 2, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

91 . Nhà thuốc Tùng Khanh – 0837 953 735 tại địa chỉ: NA, Tỉnh lộ 8, Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

92 . Nhà thuốc My Châu 6 ( Củ Chi) tại địa chỉ: 512, Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

93 . Nhà thuốc Phong Lan tại địa chỉ: 101/18/2 Ấp 4, Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn

94 . Nhà thuốc My Châu tại địa chỉ: 7/5 ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

95 . Đại Lý thuốc 32 tại địa chỉ: 32-34 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hoc Môn

96 . Nhà thuốc Bách Hợp 3 tại địa chỉ: 31 Đặng Thúc Vịnh, Phường Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, HCM

97 . Đại Lý Thuốc Tây 61 tại địa chỉ: 5/4A Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn

98 . Nhà thuốc Phong Lan tại địa chỉ: 101/18/2 Ấp 4, Phường Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn

99 . Nhà thuốc Vân Khánh tại địa chỉ: 94/2B Đường Thị Trấn Tân Hiệp, Tân Thới 1, Tân Hiệp, Hóc Môn

100 . Nhà Thuốc Bách Hợp 3 tại địa chỉ: 31, Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, Đông Thạnh, Hóc Môn

101 . Nhà thuốc Hoa Châu tại địa chỉ: 68/3 Đồng Tâm, Phường Trung Chánh, Hóc Môn

102 . Nhà thuốc Sao Mai tại địa chỉ: 4/41C, Quang Trung, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

103 . Nhà thuốc Minh Châu Phú tại địa chỉ: 17/2, Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

104 . Nhà thuốc Đăng Phúc tại địa chỉ: 114/6, ấp 5, Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

105 . Nhà thuốc Ngọc Khánh tại địa chỉ: 21/4A1, Nguyễn Thị Thử, Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

106 . Nhà thuốc 38 tại địa chỉ: 4/41, quang trung, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

107 . Nhà thuốc Dược Thảo – 0933 658 385 tại địa chỉ: 104/6H, Xuân Thới Thượng 7, Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

108 . Nhà thuốc Linh Châu-Hóc Môn tại địa chỉ: 23/5, Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

109 . Nhà thuốc My Châu 10 tại địa chỉ: 43/1A, Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

110 . Nhà thuốc Mỹ Chậu 7 tại địa chỉ: 344, Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

111 . Nhà thuốc Minh Khánh tại địa chỉ: 43/3, NA, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

112 . Nhà thuốc Vân Khánh 1 tại địa chỉ: 46/1G, Thới Từ, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

113 . Nhà thuốc Giáng Sinh 4 tại địa chỉ: 2/1B, Quốc Lộ 22, Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

114 . Nhà thuốc Hoàng Hà – 0909 227 941 tại địa chỉ: 8/1A, Quốc lộ 22, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

115 . Nhà thuốc Phương Nam tại địa chỉ: 1/27, Quang Trung, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

116 . Nhà thuốc Tiến Phúc tại địa chỉ: 11/9B, NA, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

117 . Nhà thuốc Kim Thương tại địa chỉ: 194, Nguyễn Ảnh Thủ, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

118 . Nhà thuốc Minh Tân tại địa chỉ: 26/10B, Trịnh Thị Miễng, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

119 . Đại Lý Thuốc Tây Số 26 tại địa chỉ: 24, Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

120 . Nhà thuốc Tuyền tại địa chỉ: 3/2, NA, Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

121 . Nhà thuốc Thuần Phát tại địa chỉ: 67, Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

122 . Nhà thuốc Thanh Phong tại địa chỉ: 146/1A, Đỗ Văn Dậy, Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

123 . Nhà thuốc Quang Hy tại địa chỉ: 39/5D, Trần Văn Mười, Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

124 . Nhà thuốc Nhất Tâm 8 tại địa chỉ: 13/5A, Ấp Tây Lân, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

125 . Nhà thuốc Đức Trí – 0862 738 479 tại địa chỉ: 31/1, Đông Lân Bà Điểm, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

126 . Nhà thuốc Quốc Huy tại địa chỉ: 39/1D, NA, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

127 . Nhà thuốc Huy Châu – 0938 110 671 tại địa chỉ: 64/6, NA, Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

128 . Nhà thuốc Bách Hợp tại địa chỉ: 214A, Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

129 . Nhà thuốc Hiền Châu tại địa chỉ: 42/3, Trung Mỹ, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

130 . Nhà thuốc My Châu 6 tại địa chỉ: 42/53, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

131 . Nhà thuốc Mỹ Châu 9 tại địa chỉ: 42/5S, Xuân Thới Thượng 7, Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

132 . Nhà thuốc Tân Châu tại địa chỉ: 45/2B, Song Hành, Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

133 . Nhà thuốc Gia Hân tại địa chỉ: 46/1, Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

134 . Nhà thuốc Thanh Tâm ( Quang Trung) tại địa chỉ: 1/3, Quang Trung, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

135 . Nhà thuốc Hồng Hải tại địa chỉ: 19/2, Lê Lợi, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

136 . Nhà thuốc Ngọc Trinh tại địa chỉ: 40/2, Lê Thị Hà, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

137 . Nhà thuốc Thanh Ngân tại địa chỉ: 18/17 huỳnh tấn phát khu phố 4 thị trấn nhà bè

138 . Nhà thuốc Hiếu Hiền tại địa chỉ: 10/2A Nguyễn Bình, Phường Phú Xuân, Nhà Bè

139 . Nhà thuốc An Bình (Nhà Bè) tại địa chỉ: 2/5C Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè

140 . Nhà thuốc Mai Bá tại địa chỉ: 25/6 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè

141 . Nhà thuốc Minh Khang tại địa chỉ: 4/11C Huỳnh Tấn Phát, KP7, Nhà Bè, HCM

142 . đại lý số 20 tại địa chỉ: 768 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè

143 . Nhà thuốc Tâm Châu tại địa chỉ: 2/1 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè

144 . Nhà Thuốc Thiên Thanh tại địa chỉ: 113 Lê Văn Lương, Ấp 3, Phường Phước Kiển, Nhà Bè, TPHCM

145 . Nhà Thuốc Quang Nghị tại địa chỉ: 1298 Lê Văn Lương, Ấp 2, Phường Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, tphc,

146 . Đại lý 35 tại địa chỉ: 61 Lê Văn Lương, Nhà Bè

147 . Nhà thuốc Gia Hân tại địa chỉ: 100/5, Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

148 . Nhà Thuốc Thành Tâm tại địa chỉ: 102, Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

149 . Nhà Thuốc Hoàng Hiệp tại địa chỉ: 276, huỳnh tấn phát, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

150 . nhà thuốc phương minh tại địa chỉ: 25, nguyễn văn tạo, Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

151 . Nhà thuốc Phương Nam tại địa chỉ: 83, lê văn lương, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

152 . Nhà thuốc Thế Sơn tại địa chỉ: 17/5A, Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

153 . Nhà thuốc Hoài Sơn` tại địa chỉ: 18/2A, Nguyễn Bình, Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

154 . Nhà thuốc Đăng Khoa tại địa chỉ: 15B, Lê Văn Lương, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

155 . Nhà thuốc Gia Bảo tại địa chỉ: 702, Lê Văn Lương, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

156 . Nhà thuốc Tâm Đức tại địa chỉ: 725, Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

157 . Nhà thuốc Nhân Tâm tại địa chỉ: 102, Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

158 . Nhà thuốc Thảo Phương tại địa chỉ: 177 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú

159 . Nhà thuốc Thiên Ân 7 tại địa chỉ: 123 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

160 . Nhà Thuốc Khang Châu tại địa chỉ: 137A Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, HCM

161 . Nhà thuốc Kim Duyên tại địa chỉ: 72 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

162 . Nhà thuốc Thanh Phương tại địa chỉ: 27 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

163 . Nhà thuốc Hoàng Trang tại địa chỉ: 179 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú

164 . nhà thuốc Gia An 2 tại địa chỉ: 84/86 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

165 . Nhà thuốc Kim Ngân tại địa chỉ: 24A Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú

166 . Nhà Thuốc Lê Khải tại địa chỉ: 1 Thạch Lam, Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú ,TPHCM

167 . Nhà thuốc Minh Anh – 0937 878 556 tại địa chỉ: 221 Tân Qúy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú

168 . Nhà thuốc Thành Duyên tại địa chỉ: 248 Hòa Bình, Phường hiệp Tân, Quận Tân Phú

169 . Nhà thuốc Thanh Trúc tại địa chỉ: 80A Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

170 . Nhà thuốc Xuân Nguyên tại địa chỉ: 341/13A Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú

171 . Nhà thuốc Thanh Hiền tại địa chỉ: 76/72 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú

172 . Nhà thuốc Phương Thủy tại địa chỉ: 228 Tân Hương, p Tân Quý, Q Tân Phú

173 . nhà thuốc Nguyễn Hoàng 2 tại địa chỉ: 181 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận tân phú

174 . Nhà Thuốc Tâm Hiền tại địa chỉ: 155C Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú

175 . Nhà thuốc Hoàng Nguyên tại địa chỉ: 80-82 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

176 . Nhà thuốc Trân Châu ( Quận Tân Phú) tại địa chỉ: 244 Tân Kỳ Tân Qúy, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

177 . Nhà thuốc Số 252 tại địa chỉ: 354 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

178 . Nhà thuốc Lộc Ngân tại địa chỉ: 122 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

179 . Nhà thuốc Mỹ Hạnh – 0984 097 161 tại địa chỉ: 50 Đường D9, Phường Tây Thạnh, Tân Phú

180 . Nhà thuốc Minh Nhựt tại địa chỉ: 27A Văn Cao, Quận Tân Phú

181 . Nhà Thuốc Bảo Châu tại địa chỉ: 327 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

182 . Nhà thuốc An Lộc tại địa chỉ: 192 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

183 . Nhà thuốc Liêm Chính tại địa chỉ: 12 Sơn kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

184 . Nhà thuốc Thanh Danh tại địa chỉ: 32 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

185 . Nhà thuốc Minh Khang tại địa chỉ: 252A Đường Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú

186 . Nhà thuốc Phúc Thành tại địa chỉ: 881 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

187 . Nhà thuốc Thanh Phương tại địa chỉ: 10 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân phú

188 . Nhà Thuốc Kim Hưng tại địa chỉ: 24 Tân Hương, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

189 . Nhà thuốc Thanh Hồng tại địa chỉ: 137A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

190 . Nhà thuốc Quỳnh Anh tại địa chỉ: 61 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

191 . Nhà thuốc Trường Thịnh tại địa chỉ: 42 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú

192 . Nhà thuốc Thanh An tại địa chỉ: 57 Đường S11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

193 . Nhà thuốc Sĩ Thái tại địa chỉ: 74 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

194 . Nhà thuốc Sĩ Thái tại địa chỉ: 74 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

195 . Nhà thuốc Khang Bình tại địa chỉ: 875 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

196 . Nguyễn Hoàng Danh tại địa chỉ: 137A Dân Tộc, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

197 . Nhà thuốc Năm Tốt tại địa chỉ: 259 Trường Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

198 . Nhà thuốc Năm Tốt tại địa chỉ: 259 Trường Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

199 . Nhà thuốc Số 37 tại địa chỉ: 29/2 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

200 . Nhà thuốc Vũ Huyền tại địa chỉ: 58 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

201 . Nhà thuốc Trường An tại địa chỉ: 543 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú

202 . Nhà thuốc Minh An tại địa chỉ: 76/51 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú

203 . Nhà thuốc số 48 tại địa chỉ: 124 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú

204 . Nhà thuốc Trà My tại địa chỉ: 88 Nguyễn Súy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú

205 . Nhà thuốc Tuấn Khanh tại địa chỉ: 311/2 Kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú, HCM

206 . Nhà thuốc Phương Uyên tại địa chỉ: 468 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, HCM

207 . Nhà thuốc Toàn Trung tại địa chỉ: 83/50 Vườn Lài, Quận Tân Phú

208 . Nhà thuốc Văn Cao tại địa chỉ: 87 Văn Cao, Quận Tân Phú, HCM

209 . Nhà thuốc Phong Lan tại địa chỉ: 347 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

210 . Nhà thuốc Nguyên Hạnh tại địa chỉ: 06 Thồng Nhất, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

211 . Nhà thuốc Lan Anh 8 tại địa chỉ: 281 Tân Hương, Quận Tân Phú, HCM

212 . Nhà thuốc Hoàng Hà tại địa chỉ: 98, Cầu Xéo, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

213 . Nhà thuốc Sao Mai tại địa chỉ: 15/21, Cầu Xéo, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

214 . Nhà Thuốc Ngọc Mai tại địa chỉ: 17, Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

215 . Nhà thuốc Xuân Mai tại địa chỉ: 114, Vườn Lài, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

216 . Nhà Thuốc Anh Vũ 2 tại địa chỉ: 25, Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

217 . Nhà Thuốc Tâm Việt tại địa chỉ: 491, âu cơ, Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

218 . Nhà thuốc Như Lan tại địa chỉ: 56, Độc Lập, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

219 . Nhà thuốc Vườn Lài – 0838 102 953 tại địa chỉ: 787, Lũy Bán Bích, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

220 . Nhà thuốc Gia Hân tại địa chỉ: 49A, Nguyễn Đỗ Cung, Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

221 . Nhà thuốc Thiên Ấn tại địa chỉ: 583, Tân Kỳ Tân Qúy, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

222 . Nhà thuốc Thanh Hằng – 0903 040 132 tại địa chỉ: 66, Diệp Minh Châu, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

223 . Nhà thuốc An Phước 2 – 0909 041 502 tại địa chỉ: 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

224 . Nhà thuốc Thanh Sương tại địa chỉ: 55, Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

225 . Nhà thuốc Thanh Phước tại địa chỉ: 129A, Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

226 . Nhà thuốc Nguyên Thảo tại địa chỉ: 152, Tân Hương, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

227 . Nhà thuốc Hoa Sơn – 0913 655 007 tại địa chỉ: 77, Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

228 . Nhà thuốc Lê Na tại địa chỉ: 116A, Tân Hương, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

229 . Nhà thuốc Thùy Dương tại địa chỉ: 529A, Âu Cơ, Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

230 . Nhà thuốc Việt My tại địa chỉ: 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

231 . Nhà thuốc Thiên Ân tại địa chỉ: 83, Đường 27, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

232 . Nhà thuốc Ngọc Phúc tại địa chỉ: 99, Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

233 . Nhà thuốc Tân Phú 2 tại địa chỉ: 115, Tân Quý, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

234 . Nhà Thuốc An Khang tại địa chỉ: 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

235 . Nhà thuốc Quỳnh Giao tại địa chỉ: 4C, Phạm Vấn, Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

236 . Nhà thuốc An Đông tại địa chỉ: 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

237 . Nhà thuốc Hồng Loan tại địa chỉ: 18C/001, C/Cư Huỳnh Văn Chín, Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

238 . Nhà thuốc Toàn Tâm 9 tại địa chỉ: 72, Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

239 . Nhà thuốc Bách Tường tại địa chỉ: 193, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

240 . Nhà thuốc Phúc Nguyên tại địa chỉ: 1R, Văn Cao, Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

241 . Nhà thuốc Công Tâm tại địa chỉ: 43, Lê Niệm, Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

242 . Nhà thuốc Phương Châu tại địa chỉ: 2/4/20, Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

243 . Nhà thuốc Tuấn Thông tại địa chỉ: 278, Hòa Bình, Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

244 . Nhà thuốc Tuấn Vũ tại địa chỉ: 52, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

245 . Nhà thuốc Diệu Minh tại địa chỉ: 68/2, Cây Keo ( Kios 1 Chợ Hiệp Tân), Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

246 . Nhà Thuốc Bảo Linh tại địa chỉ: 27B, Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

247 . Nhà thuốc Nam Phương tại địa chỉ: 338, Lũy Bán Bích, Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

248 . Nhà thuốc Cửu Long – 0839 616 117 tại địa chỉ: 177C, Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

249 . Nhà thuốc Hương Giang tại địa chỉ: 36, Nguyễn Súy, Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

250 . Nhà thuốc Thanh Hiếu tại địa chỉ: 75, Thống Nhất, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

251 . Nhà thuốc Vy Khang tại địa chỉ: 83, Độc Lập, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

252 . Nhà thuốc Thanh Loan tại địa chỉ: 86A, Vườn Lài, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

253 . Nhà thuốc Thế Huy tại địa chỉ: 80, Vườn Lài, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

254 . Nhà thuốc Hải tại địa chỉ: 185B Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

255 . Nhà thuốc số 4 tại địa chỉ: 105 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

256 . Nhà thuốc Phương Ngân tại địa chỉ: 53/42 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, HCM

257 . Quầy chị Thoại – 0909 248 621 tại địa chỉ: 38 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

258 . Quầy Chú Thành tại địa chỉ: 38 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

259 . Quầy cô Vân – 0906 374 046 tại địa chỉ: 38 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

260 . Hiệu Thuốc Trung Tâm – Cô Đào tại địa chỉ: 298 Hai Bà trưng, Phường Tân Định, Quận 1

261 . Nhà thuốc Vạn Lợi tại địa chỉ: 380B Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1

262 . Nhà thuốc Đăng Khoa tại địa chỉ: 105 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

263 . Nhà Thuốc Đa Kao tại địa chỉ: 17 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1

264 . Quầy Chị Tuyền tại địa chỉ: 44 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1

265 . Quầy Cô Hoa tại địa chỉ: 38 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

266 . Nhà Thuốc Thiên An tại địa chỉ: 41Bis, Nguyễn Văn Tráng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

267 . Công ty CP DP KU.DOS tại địa chỉ: 132, Hàm Nghi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

268 . Nhà Thuốc số 22 tại địa chỉ: 214, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

269 . Nhà thuốc Yeteco tại địa chỉ: 76, Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

270 . Công ty Dươc Bến Thành tại địa chỉ: 298, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

271 . Nhà thuốc Minh Châu tại địa chỉ: 402, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

272 . Công ty CPDP An Thiên – Nhị Trưng 3 tại địa chỉ: 364, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

273 . Nhà thuốc Hồng Thu tại địa chỉ: 384, Trần Khắc Chân, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

274 . Nhà thuốc Nhị Trưng – 0832 208 089 tại địa chỉ: 410, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

275 . Nhà thuốc HT số 16 tại địa chỉ: 66-88, Bà Lê Chân, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

276 . Nhà thuốc Trần Quang Khải – Dược Sài Gòn tại địa chỉ: 160, Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

277 . Nhà thuốc số 20 (Cô Vân) tại địa chỉ: 190E, Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

278 . Nhà thuốc số 20 (Bích Ngọc) tại địa chỉ: 190E, Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

279 . Hiệu thuốc Trung Tâm – Cô Tiến tại địa chỉ: 298, Hai Bà trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

280 . Hiệu Thuốc Trung Tâm – Cô Vân tại địa chỉ: 298, Hai Bà trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

281 . Nhà thuốc Đức Dung tại địa chỉ: 156, Cô Giang, Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

282 . Nhà thuốc Âu Minh tại địa chỉ: 38, Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

283 . Nhà thuốc Ngọc Duyên tại địa chỉ: 52, Nguyễn Bình Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

284 . Nhà thuốc Đức Huy – 0838 369 181 tại địa chỉ: 222A, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

285 . Nhà thuốc số 12 tại địa chỉ: 122, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

286 . Hiệu thuốc số 7 tại địa chỉ: 90, Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

287 . Hiệu thuốc số 7 tại địa chỉ: 48, Phan Bội Châu, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

288 . Nhà thuốc Thanh Hà tại địa chỉ: 57, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

289 . Nhà thuốc Thiên Hương tại địa chỉ: 59, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

290 . Nhà Thuốc Phương Anh tại địa chỉ: 39, Nguyễn Huy Tư, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

291 . Nhà thuốc Khương Duy tại địa chỉ: 406, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

292 . Nhà thuốc Việt Duy 2 tại địa chỉ: 87, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

293 . Nhà thuốc Huyện Sĩ – 0838 322 245 tại địa chỉ: 149, Nguyễn Trãi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

294 . NHÀ THUỐC THÁI BÌNH tại địa chỉ: 191, Nguyễn Thái Bình, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

295 . Nhà thuốc Bích Hà tại địa chỉ: 137, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

296 . Nhà thuốc Việt Duy tại địa chỉ: 160, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

297 . Nhà thuốc Nguyên Châu tại địa chỉ: 160, Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

298 . Nhà thuốc Ngân Hà tại địa chỉ: 218, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

299 . Nhà thuốc Như Ý tại địa chỉ: 282/5A, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

300 . Quầy G6 tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

301 . CÔNg TY TNHH DƯỢC PHẨM LYON FRANCE tại địa chỉ: 440 Sư Vạn Hạnh Phường 9 Quận 10

302 . Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty tại địa chỉ: 451/24/14 Tô Hiến Thành P14 Q10

303 . G8 – Chị Loan tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, HCM

304 . Gian 16 tại địa chỉ: 334 Tô Hiến Thành, Phường 14 , Quận 10

305 . Cô Phượng D21 tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, HCM

306 . Quầy I3 tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

307 . Nhà Thuốc Thu Hiều tại địa chỉ: 151B Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10

308 . Nhà Thuốc Số 3 tại địa chỉ: 583c Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 Quận 10

309 . Nhà Thuốc Số 5 tại địa chỉ: 77 Ngô Quyền Phường 6 Quận 10

310 . Nhà Thuốc Đăng Châu tại địa chỉ: 295/93 Cách Mạng Tháng 8

311 . Nhà Thuốc Xuân Mai tại địa chỉ: 181 Vĩnh Viễn Phường 4 Quận 10

312 . Nhà Thuốc Như Quỳnh tại địa chỉ: 375 Lý Thái Tổ Phường 9 Quận 10

313 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: 473 Bà Hạt Quận 10

314 . Nhà thuốc Khang Phúc tại địa chỉ: 12 Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 Quận 10

315 . Nhà Thuốc S V I tại địa chỉ: 199 Bà Hạt Phường 9 Quận 10

316 . Nhà thuốc Lộc Phương Thanh tại địa chỉ: 156 Ngô Quyền Phường 5 Quận 10

317 . Nhà thuốc Thanh Hải tại địa chỉ: 31/2 Hoàng Dư Khương Phường 12 Quận 10

318 . Nhà Thuốc Thiên Minh tại địa chỉ: 86 Hùng Vương Phường 4 Quận 10

319 . Nhà Thuốc Khánh Ngân tại địa chỉ: 79 Trần Thiện Chánh Phường 12 Quận 10

320 . Nhà Thuốc Khuyên 45 tại địa chỉ: 107 Ngô Quyền Phường 5 Quận 10

321 . Nhà Thuốc 53 tại địa chỉ: 47 Thành Thái phường 14 quận 10

322 . Nhà thuốc Hoàng Nguyên tại địa chỉ: Kiot 02 84 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

323 . Nhà Thuốc Hồng Sang tại địa chỉ: 34 Bà Hạt phường 13 Q10

324 . Công Ty TNHH Dược Phẩm Dược Thành tại địa chỉ: 82 Nguyễn Giản Thanh Phường 15 Q10

325 . Nhà thuốc Trường Sinh tại địa chỉ: 42/2 Nguyễn Giản Thanh, P15, Q 10

326 . Nhà thuốc Tâm An tại địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10

327 . Nhà thuốc Minh Thanh tại địa chỉ: 182 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10

328 . Quầy J20 tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

329 . Quầy M9 tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

330 . Quầy M9 tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

331 . Quầy H2 tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, HCM

332 . Nhà thuốc KSV tại địa chỉ: 80 Bà Hạt, Q10, HCM

333 . Nhà thuốc An Xuân tại địa chỉ: 104 Trần Nhân Tôn, Quận 10

334 . Nhà thuốc 17 tại địa chỉ: 168 Hòa Hưng, Quận 10

335 . Nhà thuốc Trần Cao Vân tại địa chỉ: 601B Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

336 . Nhà thuốc Thành Trí tại địa chỉ: 7A/152 Thành Thái, Quận 10, HCM

337 . Nhà thuốc Năm Tốt tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, HCM

338 . Nhà thuốc Năm Tốt tại địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, HCM

339 . Nhà thuốc Kim Châu Q10 tại địa chỉ: 16 Hồ Bá Kiện, P15, Quận 10

340 . Nhà thuốc Hải Minh tại địa chỉ: 47 Cửu Long, Phường 15, Quận 10

341 . Nhà Thuốc An tại địa chỉ: 51A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, HCM

342 . Nhà Thuốc An tại địa chỉ: 51A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, HCM

343 . Nhà thuốc Thiên Phát tại địa chỉ: 690 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

344 . Nhà thuốc Đồng Tiến tại địa chỉ: 7A/29 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, HCM

345 . Nhà thuốc Ngọc An tại địa chỉ: 101 A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

346 . Nhà thuốc Trung Hiếu tại địa chỉ: 118 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10

347 . Nhà thuốc Hồng Châu tại địa chỉ: 2 Trần Nhân Tôn, Phường 10, Quận 10

348 . Nhà thuốc Hoàng Kim tại địa chỉ: 61 Đường 3/2 , Phường 11, Quận 10

349 . Nhà thuốc Đức Nguyên 3 tại địa chỉ: Kiot Số 11, 84 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

350 . Nhà thuốc Hoàng Dung tại địa chỉ: Kiot số 2, 84 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

351 . Nhà thuốc Thùy Trang tại địa chỉ: 54 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10

352 . Cửa hàng Phương Chính tại địa chỉ: 514 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

353 . Nhà thuốc Kim Cúc tại địa chỉ: 305 Nguyễn Duy Dương,Phường 4,Quận 10,HCM

354 . Nhà thuốc Hoàng Lan tại địa chỉ: 356 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10

355 . Nhà thuốc Phúc Thiện – 0907 212 131 tại địa chỉ: 129 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, HCM

356 . Nhà thuốc số 5 – 0919 602 123 tại địa chỉ: 77 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, HCM

357 . Nhà thuốc Số 62 tại địa chỉ: 228 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10

358 . Nhà thuốc Hoàng Ân tại địa chỉ: 244 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10

359 . Nhà thuốc Hồng Ân tại địa chỉ: 244 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10

360 . Nhà thuốc Minh Châu tại địa chỉ: 84, Thành Thái, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

361 . Nhà Thuốc Xuân Đạt tại địa chỉ: 84A, Thành Thái, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

362 . Nhà Thuốc Nhân Đức tại địa chỉ: 84, Thành Thái, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

363 . Nhà thuốc Gia Hân tại địa chỉ: 284/43, Lý Thương Kiệt, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

364 . Nhà Thuốc Gia Hân 2 tại địa chỉ: 102, Vườn Chuối, 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

365 . Nhà Thuốc Bảo Châu tại địa chỉ: 436, Bà Hạt, 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

366 . Nhà thuốc Ngôi Sao 1 tại địa chỉ: 541, Bà Hạt, 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

367 . Nhà thuốc Diễm Nhi tại địa chỉ: 23, hồ bá kiện, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

368 . Quầy I4-I5 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

369 . Quầy B5 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

370 . Quầy F20 – Chị Hạnh tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

371 . Quầy E7 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

372 . Quầy L18 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

373 . Quầy B9 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

374 . Quầy M8, Chị Mười tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

375 . Quầy Q10 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

376 . Quầy D8 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

377 . Quầy E1/2 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

378 . Quầy E19 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

379 . Quầy H4 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

380 . Quầy L15 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

381 . Quầy L17- Chị Phượng tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

382 . Quầy B10 tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

383 . Gian 76 cô Phượng – DP TW2 tại địa chỉ: 334, Tô Hiến Thành, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

384 . Quầy D24 (L22 cũ) tại địa chỉ: 134/1, Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

385 . Nhà thuốc Hồng Phúc tại địa chỉ: 533-535, Sư Vạn Hạnh, 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

386 . Nhà thuốc Đức Nguyên 5 tại địa chỉ: 523, Sư Vạn Hạnh, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

387 . Nhà thuốc Phương Ngân tại địa chỉ: 197, Cách Mạng Tháng 8, 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

388 . Nhà thuốc KYOTO tại địa chỉ: 516, Đường 3/2, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

389 . Nhà thuốc Nhân Văn – Cty CP XNK DP Chợ Lớn tại địa chỉ: 283A, Lý Thái Tổ, 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

390 . Nhà thuốc Bảo Tuấn tại địa chỉ: 525/1, Sư Vạn Hạnh nối dài, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

391 . Nhà thuốc Khang Phúc tại địa chỉ: 77, Thành Thái, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

392 . Nhà thuốc Hồng Phúc tại địa chỉ: 193/7, Bà Hạt, 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

393 . Nhà thuốc Vân Linh tại địa chỉ: 198, Bà Hạt, 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

394 . Nhà thuốc Phương Đông tại địa chỉ: 7A/25, Thành Thái, 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

395 . Nhà thuốc Đức Tuấn tại địa chỉ: 92, Thành Thái, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

396 . Nhà thuốc Kim Ngọc tại địa chỉ: 358, Ngô Gia Tự, 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

397 . Nhà thuốc Thúy An tại địa chỉ: 374, Hòa Hảo, 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

398 . Nhà thuốc Trường Sinh tại địa chỉ: 233, Ngô Quyền, 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

399 . Nhà thuốc Huy Lộc tại địa chỉ: 54, Bà Hạt, 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

400 . Nhà thuốc Thiên Lộc tại địa chỉ: 006 Lô C, Chung cư Ấn Quang, 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

401 . Nhà thuốc Ngọc Bích tại địa chỉ: 225, Nguyễn Duy Dương, 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

402 . Nhà thuốc Tâm Đức – 0939 820 884 tại địa chỉ: 236, Nguyễn Duy Dương, 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

403 . Nhà Thuốc Bách Tường 2 tại địa chỉ: 198 Trần Quý Phường 6 Quận 11

404 . Nhà Thuốc An Bảo tại địa chỉ: 393A Đường Minh Phụng, Phường 10, Quận 11

405 . Nhà Thuốc Thiên Bảo tại địa chỉ: 27 Lạc Long Quân Phường 1 Quận 11

406 . Nhà thuốc Hồng Mai tại địa chỉ: 59B Âu Cơ Phường 14 Quận 11

407 . Nhà thuốc Hoàng Anh tại địa chỉ: 42 Công Chúa Ngọc Hân Phường 13 Quận 11

408 . Nhà Thuốc Hải Hà tại địa chỉ: 68 Lãnh Bình Thăng Phường 13 Quận 11

409 . Nhà Thuốc Trinh Châu 2 tại địa chỉ: 8 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

410 . Nhà Thuốc Gia Huy tại địa chỉ: 125 Tôn Thất Hiệp, Phường 13 Quận 11

411 . Nhà Thuốc Nguyên tại địa chỉ: 129 Lạc Long Quân Phường 3 Quận 11

412 . Nhà Thuốc Khang Phát tại địa chỉ: 45B Đường số 2 Phường 15 Quận 11

413 . Nhà Thuốc Thanh Thúy tại địa chỉ: 24 Lạc Long Quân Phường 3 Quận 11

414 . Nhà Thuốc Kim Oanh tại địa chỉ: 44 Đội Cung, Phường 11, Quận 11

415 . Nhà Thuốc Phương Giang tại địa chỉ: 16B Tân Hóa, Phường 1, Quận 11

416 . Nhà Thuốc Tâm Nghĩa tại địa chỉ: 155 Phó Cơ Điều Phường 6 Quận 11

417 . Nhà Thuốc Đức Minh tại địa chỉ: 331 Minh Phụng phường 2 Quận 11

418 . Nhà Thuốc Vân Tươi tại địa chỉ: 113 Lạc Long Quận Phường 3 Quận 11

419 . Nhà Thuốc Hũu Tín tại địa chỉ: 252 Tôn Thất Hiệp Phường 12 Quận 11

420 . Nhà Thuốc 340 C tại địa chỉ: 340 Minh Phụng,Phường 12, Quận 11

421 . NHÀ THUỐC TRỌNG NHÂN tại địa chỉ: 37A Xóm Đất, Phường 8, Quận 11

422 . Nhà Thuốc Hồng Ngân tại địa chỉ: 371 Lê Đại Hành Phường 11 Quận 11

423 . Nhà Thuốc An Thới tại địa chỉ: 73 Phú Thọ, Phường 11, Quận 11, HCM

424 . Nhà Thuốc Ngọc Thủy tại địa chỉ: 114 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, HCM

425 . Nhà Thuốc Anh Vũ tại địa chỉ: 163 Lãnh Bình Thăng, Phường 11, Quận 11, HCM

426 . Nhà Thuốc Âu Cơ tại địa chỉ: 213 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, HCM

427 . Nhà Thuốc Kim Tài tại địa chỉ: 5B Bình Thới, Phường 11, Quận 11, HCM

428 . Nhà Thuốc Khánh Ngọc tại địa chỉ: 112 Nguyễn Thị Nhỏ Phường 12 Quận 11

429 . Nhà Thuốc Ánh Ngọc tại địa chỉ: 76 Đường 100 Bình Thới Phường 4 Quận 11

430 . Nhà Thuốc Hải Châu tại địa chỉ: 016 Lô c2 Lý Thường Kiệt Phường 7 Quận 11

431 . Nhà thuốc Thuận Khang tại địa chỉ: 1209 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11

432 . Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường tại địa chỉ: 26 Ông Ích Khiêm, P.14, Quận 11

433 . Nhà thuốc Thanh Thảo tại địa chỉ: 70 Ông Ích Khiêm, Quận 11

434 . Nhà thuốc Thanh Phương tại địa chỉ: Số 18 Đường Đội Cung, Quận 11

435 . Nhà thuốc Cá Sấu Vàng 6 tại địa chỉ: 230C Bình Thới, P.10, Quận 11

436 . Nhà thuốc Cá Sấu Vàng 6 tại địa chỉ: 230C Bình Thới, P.10, Quận 11

437 . Nhà thuốc Gia Dung tại địa chỉ: 125 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11

438 . Nhà thuốc Thảo Trinh tại địa chỉ: 127 Đường 100, Phường 14, Quận 11

439 . Nhà thuốc Tâm Châu tại địa chỉ: 188 Bình Thới, Phường 14, Quận 11

440 . Nhà thuốc Thiên Vân tại địa chỉ: 276 Lạc Long Quân, Quận 11

441 . Nhà thuốc Quang Thuận tại địa chỉ: 610 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

442 . Nhà thuốc Phong Toàn tại địa chỉ: 612 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

443 . Nhà thuốc Ngọc Ánh tại địa chỉ: 47 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, HCM

444 . Nhà thuốc Bảo Khang tại địa chỉ: 252 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

445 . Nhà thuốc Lợi Thanh Bình tại địa chỉ: 148 Đội Cung,Phường 9, Quận 11, HCM

446 . Nhà thuốc Cá Sấu Vàng tại địa chỉ: 230C Bình Thới, Phường 10 , Quận 11

447 . Nhà thuốc Lý Trà – 0839 560 352 tại địa chỉ: 592 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

448 . Nhà thuốc Lý Trà – 0839 560 352 tại địa chỉ: 592 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

449 . Nhà thuốc Vĩnh An tại địa chỉ: 606 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

450 . NHÀ THUỐC VĨNH THỊNH tại địa chỉ: 608 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

451 . Nhà Thuốc Thanh Dung tại địa chỉ: 1304 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, TP.HCM

452 . Nhà thuốc Ngọc Loan tại địa chỉ: 239 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11

453 . Nhà thuốc Ngọc Loan tại địa chỉ: 239 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11

454 . Nhà thuốc Nhân Đức tại địa chỉ: 12 Lô D, CC Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, HCM

455 . Nhà thuốc Mỹ Lan tại địa chỉ: 530 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

456 . Nhà Thuốc Thanh Trung tại địa chỉ: 94/58, Hòa Bình, 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

457 . Nhà thuốc HT số 1 tại địa chỉ: 14, Ông Ích Khiêm, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

458 . Nhà thuốc Thanh Châu tại địa chỉ: 146, Tôn Thất Hiệp, 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

459 . Nhà thuốc Kim Loan tại địa chỉ: 10, Ông Ích Khiêm, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

460 . Nhà thuốc Việt Đức tại địa chỉ: Số 92, Nguyễn Thị Nhỏ, 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

461 . Nhà thuốc Khánh An – 0839 692 683 tại địa chỉ: 39B, Phú Thọ, 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

462 . Nhà thuốc Việt số 1 tại địa chỉ: 596, Nguyễn Chí Thanh, 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

463 . Nhà thuốc Mỹ Linh – 0839 560 753 tại địa chỉ: 618, Nguyễn Chí Thanh, 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

464 . Nhà thuốc Âu Dược tại địa chỉ: 77 - 79, Thuận Kiều, 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

465 . Nhà thuốc Đức Trí 5 tại địa chỉ: 646, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Q12

466 . Nhà thuốc Hương Toàn tại địa chỉ: 551/11 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Q12

467 . Nhà thuốc Đông Quang tại địa chỉ: 204 Trường Chinh,Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

468 . Nhà thuốc Minh Tâm 9 tại địa chỉ: 353 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

469 . Nhà thuốc Trọng Phúc tại địa chỉ: 19/1 Phan Văn Hớn 25, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

470 . Nhà Thuốc Bảo Linh tại địa chỉ: 122, Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12

471 . Nhà thuốc My Châu 6 tại địa chỉ: 37/4 Bùi Văn Ngữ, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12

472 . Vạn Hạnh tại địa chỉ: 83, thạnh xuân 22, p. thạnh xuân, q12

473 . Nhà thuốc Việt Thành tại địa chỉ: 57 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

474 . Nhà thuốc Nhật Anh 2 tại địa chỉ: 6/3 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12

475 . Nhà Thuốc Trâm Anh tại địa chỉ: 45/5A, Trần Thị He, Khu Phố 4, Phường Hiệp Thành, Quận 12

476 . Nhà thuốc Quốc Hùng tại địa chỉ: 133/2 Thới An 32, Khu phố 2, Thới An, Quận 12

477 . Nhà thuốc Kiều Oanh 2 tại địa chỉ: 310 Thới An 32, KP3, Phường Thới An, Quận 12

478 . Nhà thuốc Hoàng Khang tại địa chỉ: 47E Hiệp Thành 22, Phường Hiệp Thành, Quận 12

479 . Nhà thuốc Huyền Trinh tại địa chỉ: 65D/97 Tân Thới Hiệp 20, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

480 . Nhà thuốc Tâm Anh tại địa chỉ: 65 Tân Chánh Hiệp 21, Phường TCH, Quận 12

481 . Nhà thuốc Minh Anh tại địa chỉ: 146/1 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12

482 . Nhà thuốc Thiên Phúc 2 tại địa chỉ: 102/1/10 Đường Song Hành, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

483 . Nhà thuốc Thiên Phúc 2 tại địa chỉ: 102/1/10 Đường Song Hành, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

484 . Nhà thuốc Thành Phương tại địa chỉ: 1067 Nguyễn Văn Quá, Tổ 1, KP2A, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

485 . Nhà thuốc Ngọc Thủy tại địa chỉ: 18 Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

486 . Nhà thuốc Bảo Trân ( Quận 12) tại địa chỉ: 68 Đông Hưng Thuận 10, Khu Phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

487 . Nhà thuốc Qúy Ân tại địa chỉ: B43X Tô Ký, Tổ 5, Khu Phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

488 . Nhà thuốc Anh Thư tại địa chỉ: 1/42 Nguyễn Văn Qúa, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

489 . Nhà thuốc Phúc Khang 1 tại địa chỉ: 27, TL19, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

490 . NT Mỹ Kim tại địa chỉ: 86/6, Tân Thới Hiệp 7, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

491 . Nt Hoàng Anh 2 tại địa chỉ: 105/4c, Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

492 . Nhà thuốc Tân Châu tại địa chỉ: 40/7, Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

493 . Nhà thuốc Đăng Phúc 2 tại địa chỉ: 53, ĐHT 05, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

494 . Nhà thuốc Nhiêu Lộc tại địa chỉ: 585, Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

495 . Nhà thuốc Hoàng Anh tại địa chỉ: 24/8, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

496 . Nhà thuốc Bảo An tại địa chỉ: 551/235A, Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

497 . Nhà thuốc số 499 tại địa chỉ: 499, Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

498 . Nhà thuốc Minh Đức tại địa chỉ: 43, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

499 . Nhà thuốc Hương Toàn 1 tại địa chỉ: 532/534, Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh

500 . Nhà thuốc Thanh Ngọc tại địa chỉ: 1153, Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

501 . Nhà thuốc Đăng Nguyên tại địa chỉ: 285, Trần Thị Cờ, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

502 . Nhà thuốc Minh Anh 1 tại địa chỉ: 100, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

503 . Nhà thuốc Đại Trường Sinh tại địa chỉ: 106, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

504 . Nhà thuốc Ngôi Sao tại địa chỉ: 1180, Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

505 . Nhà thuốc Đức Hải – 0918 980 564 tại địa chỉ: 15/14A, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

506 . Nhà thuốc Thanh Loan tại địa chỉ: 285/4, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

507 . Nhà thuốc Minh Phụng tại địa chỉ: 602/1, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

508 . Nhà thuốc Nhật Vy 2 tại địa chỉ: 1162, Nguyễn Văn Qúa, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

509 . Nhà Thuốc Bảo Châu tại địa chỉ: 91/3 Tổ 17, Khu phố 3, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

510 . Nhà thuốc Hiếu Trinh tại địa chỉ: Tố 10, Tân Thới Hiệp 10, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

511 . Nhà thuốc Ngọc Ánh tại địa chỉ: 238, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

512 . Nhà thuốc Minh Châu 7 – 0862 864 949 tại địa chỉ: 991, Nguyễn ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

513 . Nhà thuốc Vân Khánh 2 tại địa chỉ: 163/4, Song Hành, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

514 . Nhà thuốc Thùy Tiến tại địa chỉ: 180/2, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

515 . Nhà thuốc Minh Trí 2 tại địa chỉ: 29/247, Song Hành, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

516 . Nhà thuốc Đăng Phúc – 0909 422 039 tại địa chỉ: 38, DN5, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

517 . Nhà thuốc Hiếu Minh 2 tại địa chỉ: 84/5, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

518 . Nhà thuốc Mỵ Châu 9 tại địa chỉ: 508, Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

519 . Nhà thuốc Minh Đức 2 – 0909 041 051 tại địa chỉ: 2394, Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

520 . Nhà thuốc Phước Thành tại địa chỉ: 338, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

521 . Nhà thuốc My Châu 5 – 0984 063 520 tại địa chỉ: 46, Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

522 . Nhà thuốc Minh Châu 9 tại địa chỉ: 195, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

523 . Nhà thuốc Thanh Tuyền tại địa chỉ: 368, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

524 . Nhà thuốc Vân Anh ( Quận 12) tại địa chỉ: 46A, Tổ 10, Khu Phố 2, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

525 . Nhà thuốc Mai Phương – 0903 330 339 tại địa chỉ: 510, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

526 . Nhà thuốc Minh Khuê tại địa chỉ: 434, Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

527 . Nhà thuốc Thiên Lộc 2 tại địa chỉ: 640, Nguyễn Văn Qúa, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

528 . Nhà thuốc Khánh Băng 13.5 tại địa chỉ: 10/3C, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

529 . Nhà thuốc Long Châu 18 tại địa chỉ: 17/1, Nguyễn Văn Qúa, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

530 . Nhà thuốc Mỹ Châu 9 – 0903 330 339 tại địa chỉ: 186/12, Đông Hưng Thuận 2, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

531 . Nhà thuốc Thành Tín tại địa chỉ: 668 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

532 . Nhà thuốc Gia Hân tại địa chỉ: 002 - B6, Trương Gia Mô, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

533 . Nhà thuốc Đức Thiện tại địa chỉ: 41, Dương Văn An, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

534 . Nhà Thuốc Bình Khánh 1 tại địa chỉ: 205, Lương Đình Của, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

535 . Công ty TNHH Thương Mại L&D tại địa chỉ: Lầu 2, Số 29/36, Đường số 4, Khu Phố 3, Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

536 . Nhà thuốc Khánh Ngọc tại địa chỉ: #N/A

537 . Nhà thuốc Ánh Hoan 2 tại địa chỉ: 123, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

538 . Công Ty TNHH Bệnh Viện Y Dược Đông Sài Gòn tại địa chỉ: 375, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

539 . Nhà thuốc Ngọc Giàu tại địa chỉ: 623A, Nguyễn Thị Định, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

540 . Nhà thuốc Hồng Nhung tại địa chỉ: 36, Đường số 3, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

541 . Nhà thuốc Trường Thành tại địa chỉ: 58, Trần Não, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

542 . Nhà thuốc An khánh tại địa chỉ: 311-A13, Khu phố 3, Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

543 . Nhà thuốc số 68 – 0837 431 013 tại địa chỉ: 570, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

544 . Nhà thuốc Hải Yến – 0837 637 912 tại địa chỉ: 963A, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

545 . Nhà thuốc Minh Châu (Q2) tại địa chỉ: 311--315, Đường 7, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

546 . Nhà thuốc Đức Thiện – 0937 831 926 tại địa chỉ: 383, Đường 16, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

547 . Nhà thuốc Minh Thu – 0166 969 7075 tại địa chỉ: 31, Đường số 3, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

548 . Nhà thuốc Mỹ Đức tại địa chỉ: 16, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

549 . Nhà Thuốc An Phúc tại địa chỉ: 59, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

550 . Nhà thuốc Hoàng Trí tại địa chỉ: 55 đỗ tấn phong, quận phú nhuận

551 . Nhà thuốc Số 9 tại địa chỉ: 243 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

552 . Nhà thuốc Hồng Ngọc 2 tại địa chỉ: 310, Cách Mạng Tháng 8, 10, Quận 3, Hồ Chí Minh

553 . Nhà Thuốc Liên Châu tại địa chỉ: 361, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

554 . Nhà thuốc Minh Khôi tại địa chỉ: 518 bis, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

555 . Nhà thuốc Tam Linh tại địa chỉ: 88/19, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

556 . Nhà thuốc Hoàng Hân tại địa chỉ: 92, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

557 . Nhà thuốc Thu Thảo tại địa chỉ: 97, Trần Văn Đang, 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

558 . Nhà thuốc Ba Bảy tại địa chỉ: 394C, Cách Mạng Tháng 8, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

559 . Nhà thuốc Thái Hòa – 0918 953 004 tại địa chỉ: 398A, Cách Mạng Tháng 8, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

560 . Cửa hàng Thiên Phước tại địa chỉ: 466, Nguyễn Thị Minh Khai, 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

561 . Nhà thuốc Nguyễn Thông tại địa chỉ: 55 Bis, Nguyễn Thông, 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

562 . Nhà thuốc Hồng Ngọc 1 tại địa chỉ: 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

563 . Nhà thuốc Văn Minh tại địa chỉ: 153, Nguyễn Thiện Thuật, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh

564 . Nhà thuốc Kim Thu tại địa chỉ: 18/47, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

565 . Nhà Thuốc Thiên An – 0919 148 225 tại địa chỉ: 306, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

566 . Nhà thuốc Thúy Phượng tại địa chỉ: 354, Trần Văn Đang, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

567 . Nhà thuốc Làn Da Đẹp tại địa chỉ: 65, Hồ Xuân Hương, 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

568 . Hiệu thuốc số 18 tại địa chỉ: 5, Kỳ Đồng, 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

569 . Nhà thuốc Bảo Quỳnh tại địa chỉ: 160, Cách Mạng Tháng 8, 10, Quận 3, Hồ Chí Minh

570 . Nhà thuốc Kim Chi tại địa chỉ: 207, Trần Văn Đang, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

571 . Nhà thuốc Đại Phúc tại địa chỉ: 152, Trần Quốc Thảo -, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

572 . Nhà thuốc Thảo My tại địa chỉ: 122, Nguyễn Thiện Thuật, 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

573 . Nhà thuốc Vườn Chuối tại địa chỉ: 39, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

574 . Nhà thuốc Song Thư tại địa chỉ: 2, Phạm Đình Toái, 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

575 . Nhà thuốc LONG CHÂU 3 tại địa chỉ: 379, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

576 . Nhà thuốc Mỹ Châu tại địa chỉ: 389, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

577 . Nhà thuốc số 53 tại địa chỉ: J268, Khu Tái Thiết Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4

578 . Nhà thuốc Bảo Châu tại địa chỉ: 13 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4. TP. HCM

579 . Nhà thuốc Minh Thi 3 tại địa chỉ: Q30, Cua xá Vĩnh Hội, Nguyễn Hữu hào, Phường 6, Quận 4

580 . Nhà Thuốc Hoàng Yến tại địa chỉ: B94 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4

581 . Nhà Thuốc Loan tại địa chỉ: B243 Đoàn Văn Bơ, Phường 18,Quận 4

582 . Nhà Thuốc Diệp Khả tại địa chỉ: 682 Đoàn Văn Bơ,Phường 16 ,Quận 4

583 . Nhà thuốc Tôn Đản tại địa chỉ: 58 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4

584 . Nhà Thuốc Hà My tại địa chỉ: 369 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4

585 . Nhà thuốc Phương Dung tại địa chỉ: 393 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4

586 . Nhà thuốc Số 28 tại địa chỉ: 180-200 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4

587 . Nhà thuốc Số 28 tại địa chỉ: 180-200 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4

588 . Nhà thuốc Bảo Long tại địa chỉ: 22 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4

589 . nhà thuốc Thiên Nga tại địa chỉ: 505 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Đoàn Văn Bơ, 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

590 . Pharmacity tại địa chỉ: Kho số 1, Trương Đình Hợi, 18, Quận 4, Hồ Chí Minh

591 . Nhà Thuốc Đức Minh tại địa chỉ: 19, Vĩnh Hội, 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

592 . Nhà thuốc Thanh Tuyền – 01229 899 500 tại địa chỉ: 253, Tôn Đản, 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

593 . Nhà thuốc Hữu Nghị 3 tại địa chỉ: 296, Khánh Hội, 5, Quận 4, Hồ Chí Minh

594 . Nhà thuốc số 36 tại địa chỉ: 30, Hoàng Diệu, 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

595 . Nhà thuốc Hữu Nghị 2 tại địa chỉ: 309, Hoàng Diệu, 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

596 . Nhà thuốc Bảo Ngọc tại địa chỉ: 460, Nguyễn Tất Thành, 18, Quận 4, Hồ Chí Minh

597 . Nhà thuốc Phước Hùng tại địa chỉ: 623, Đoàn Văn Bơ, 18, Quận 4, Hồ Chí Minh

598 . Nhà thuốc Minh Quân Q4 tại địa chỉ: 332, Bến Vân Đồn, 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

599 . Nhà thuốc Vân Anh tại địa chỉ: 209/13E, Tôn Thất Thuyết, 3, Quận 4, Hồ Chí Minh

600 . Nhà thuốc Kim phát Dược Phòng tại địa chỉ: 269, Tôn Thất Thuyết, 3, Quận 4, Hồ Chí Minh

601 . Nhà thuốc Khánh Hội tại địa chỉ: 8, Đường 01, 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

602 . Nhà thuốc Vân Anh tại địa chỉ: 11, Nguyễn Khoái, 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

603 . Nhà thuốc Vĩnh Lộc tại địa chỉ: 130 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, TPHCM

604 . Nhà thuốc Đức Nhân tại địa chỉ: 40 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5

605 . Nhà thuốc Số 27 tại địa chỉ: 73C Thuận Kiều, Quận 5

606 . Nhà thuốc Trúc Hà tại địa chỉ: 243, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM

607 . Nhà thuốc Phú Cường tại địa chỉ: 267A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM

608 . Cửa hàng Lê Quan Thiên Kim tại địa chỉ: 14, Tổ 8, Chợ Kim Biên, Quận 5, TPHCM

609 . Nhà thuốc Diệu Thọ tại địa chỉ: Số 1, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, TPHCM

610 . Nhà Thuốc Đại Học tại địa chỉ: 008D Chung Cư Hùng Vương, P11, Q5

611 . Nhà thuốc Việt Hải tại địa chỉ: 452 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

612 . Nhà thuốc Tiến Hải – 0838 546 753 tại địa chỉ: 203B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5

613 . Nhà thuốc Tâm Việt tại địa chỉ: 172 Nguyễn Biểu, Quận 5

614 . Nhà thuốc Bình Minh tại địa chỉ: 203 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, HCM

615 . Nhà thuốc An Thái – 0913 979 178 tại địa chỉ: 153 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

616 . Nhà thuốc Minh Loan tại địa chỉ: 003(C/Cư Phan Văn Trị) Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5

617 . Nhà thuốc Kim Sa – 0838 321 806 tại địa chỉ: 322/5 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

618 . Nhà thuốc Kim Sa – 0838 321 806 tại địa chỉ: 322/5 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

619 . Nhà Thuốc NHUNG THÀNH tại địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5

620 . Nhà Thuốc NHUNG THÀNH tại địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5

621 . Nhà Thuốc An Khang tại địa chỉ: 904-906, Trần Hưng Đạo, 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

622 . Nhà Thuốc Xuân Chi tại địa chỉ: 10C, Mạc Thiên Tích, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

623 . Nhà Thuốc MINH PHÁT tại địa chỉ: 73B, Hải Thượng Lãng Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

624 . Nhà Thuốc Ngọc Tuyết tại địa chỉ: 35, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

625 . Nhà thuốc Hoàng Anh ( Quận 5) tại địa chỉ: 613, Nguyễn Trãi, 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

626 . Nhà thuốc Thăng Long tại địa chỉ: 67, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

627 . Nhà thuốc Lộc Phát tại địa chỉ: 690, Nguyễn Trãi, 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

628 . Nhà thuốc Vạn Hưng tại địa chỉ: 25, Hải Thượng Lãng Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

629 . Nhà thuốc Hạnh tại địa chỉ: 41, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

630 . Hiệu thuốc số 1 tại địa chỉ: 42-44, Nguyễn Trãi, 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

631 . Nhà thuốc Giác Luận – 0918 585 441 tại địa chỉ: 43, Lương Nhữ Học, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

632 . Nhà thuốc Bảo Ngân – 0915 451 556 tại địa chỉ: 49, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

633 . Nhà thuốc An Minh 2 tại địa chỉ: 610, Nguyễn Trãi, 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

634 . Nhà thuốc Nguyễn Hoàng tại địa chỉ: 230, Trần Phú, 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

635 . Công ty Xuất – Nhập Khẩu Dược Phẩm Chợ Lớn tại địa chỉ: 27, Châu Văn Liêm, 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

636 . Nhà thuốc Minh Huyền tại địa chỉ: 27, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

637 . Nhà thuốc Mỹ Anh tại địa chỉ: 37, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

638 . Nhà thuốc Bạch Liên tại địa chỉ: 39, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

639 . Hiệu thuốc số 6 tại địa chỉ: 65, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

640 . Nhà thuốc An Thùy – 0909 655 572 tại địa chỉ: 17, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

641 . Nhà thuốc Vũ Tùng tại địa chỉ: 196, Lê Hồng Phong, 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

642 . Nhà thuốc Tấn Thuyên tại địa chỉ: 21, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

643 . Nhà thuốc Minh Khang tại địa chỉ: 57A, Trần Bình Trọng, 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

644 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: 37D, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

645 . Nhà Thuốc Mỹ Dung Số 40 tại địa chỉ: 269 Phạm Văn Chí, Phườngng 3, Quận 6

646 . Nhà Thuốc Tâm Giao tại địa chỉ: 125C VănThân, P8, Q6

647 . Nhà thuốc Minh Dung tại địa chỉ: 191A Văn Thân, Phường 8, Quận 6

648 . Nhà Thuốc Văn Thân tại địa chỉ: 165A Văn Thân, P8, Q6

649 . Nhà Thuốc Tường Huy tại địa chỉ: 420 Phạm Văn Chí, P6, Q6

650 . Nhà thuốc Thu Hiền tại địa chỉ: 295 Phạm Văn Chí

651 . Nhà Thuốc Y Dược tại địa chỉ: 14 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6

652 . Nhà Thuốc Phúc Châu tại địa chỉ: 76B Văn Thân, Phường 8, Quận 6

653 . Nhà thuốc Trang Châu tại địa chỉ: 02 Lô A, Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6

654 . Nhà thuốc Quang Minh tại địa chỉ: 04 Lô A Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6

655 . Nhà Thuốc Thành Đạt tại địa chỉ: 260A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6

656 . Nhà Thuốc Thiện Mỹ tại địa chỉ: 245A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6

657 . Nhà thuốc Bình Dân tại địa chỉ: 249E Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6

658 . Nhà Thuốc 407 tại địa chỉ: 407 Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

659 . Nhà Thuốc 437 tại địa chỉ: 437 Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

660 . Nhà Thuốc Phú Khang tại địa chỉ: 101 Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Hồ Chí Minh

661 . Nhà Thuốc Loan tại địa chỉ: 89 Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

662 . Nhà Thuốc Nemo tại địa chỉ: D2A Đường Cư Xá Rada, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

663 . Nhà Thuốc Quốc Bình An tại địa chỉ: 563-565 Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

664 . Nhà Thuốc Tây Đô tại địa chỉ: 641 Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

665 . Nhà Thuốc Ánh Thu tại địa chỉ: 1030 Đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

666 . Nhà Thuốc Mai Khang tại địa chỉ: 152 Đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

667 . Nhà thuốc Thiên Phú tại địa chỉ: 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

668 . Nhà thuốc Minh Phụng tại địa chỉ: 180 Minh Phụng, P.8, Quận 6

669 . Nhà Thuốc 16 tại địa chỉ: 708 Đường An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

670 . Nhà Thuốc Kỳ Duyên tại địa chỉ: 100 Đường Tân Hoà Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

671 . Nhà thuốc Anh Khim tại địa chỉ: 291B Bà Hom,Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

672 . Nhà thuốc Bửu Minh tại địa chỉ: 34 Đường 10, Cư Xá Ra Đa,Phường 13, Quận 6, HCM

673 . Nhà thuốc Thiện Tâm tại địa chỉ: A4 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

674 . Nhà thuốc Thiên Khánh tại địa chỉ: 174 A3 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

675 . Nhà thuốc Thanh Châu tại địa chỉ: 1A Tân Hóa, Quận 6

676 . Nhà thuốc Hạnh Phúc tại địa chỉ: 234C Nguyễn Văn Lương, Quận 6

677 . Nhà thuốc Gia Nghi tại địa chỉ: 230 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6

678 . Nhà thuốc Liên Hương tại địa chỉ: 629 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6

679 . Nhà thuốc Minh Vy tại địa chỉ: 326 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6

680 . Nhà thuốc Như Phúc tại địa chỉ: 116 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6

681 . Nhà Thuốc An Phúc tại địa chỉ: 47 - 49B Phạm Phú Thứ, Phường 3, Quận 6

682 . Nhà thuốc Diệu Thảo tại địa chỉ: 64 Đường 26, Phường 10, Quận 6, HCM

683 . Nhà thuốc Diệu Thảo tại địa chỉ: 64 Đường 26, Phường 10, Quận 6, HCM

684 . Nhà thuốc Diệu Thảo tại địa chỉ: 64, Đường số 26, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

685 . Nhà Thuốc Việt Mỹ tại địa chỉ: 441, An Dương Vương, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

686 . NT Phạm Văn Chí tại địa chỉ: 226, Phạm Văn Chí, 4, Quận 6, Hồ Chí Minh

687 . Nhà thuốc Việt Hương tại địa chỉ: 56 Lô G, Lý Chiêu Hoàng, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

688 . Nhà thuốc HOÀNG CHINH tại địa chỉ: 171, Bình Phú, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

689 . Nhà thuốc Phú Lâm – 0838 760 318 tại địa chỉ: 1019, Hồng Bàng, 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

690 . Nhà thuốc Kim Ngọc tại địa chỉ: 44, Hậu Giang, 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

691 . Nhà Thuốc Tân Quang Huy tại địa chỉ: 22, Đường Phạm Đình Hổ, 2, Quận 6, Hồ Chí Minh

692 . Nhà thuốc Ngọc Châu tại địa chỉ: 11, Đường số 1, 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

693 . Nhà thuốc Tâm Ấn – 0838 758 924 tại địa chỉ: 31C, Tân Hoà Đông, 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

694 . Nhà thuốc Kim Lan tại địa chỉ: 35A, Tân Hòa Đông, 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

695 . Nhà thuốc Trung Nhân tại địa chỉ: 82, Phan Đình Hổ, 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

696 . Nhà thuốc Nhân Thành tại địa chỉ: 93A, Nguyễn Văn Luông, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

697 . Nhà thuốc Trúc Quỳnh tại địa chỉ: 163, Đường số 23, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

698 . Nhà thuốc Phú Định tại địa chỉ: 581, Hậu Giang, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

699 . Nhà thuốc Thanh Giang tại địa chỉ: 889, Hậu Giang, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

700 . Nhà thuốc Ngọc Lan tại địa chỉ: L35, Cư xá Phú Lâm A, 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

701 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: 281, Bình Tiên, 8, Quận 6, Hồ Chí Minh

702 . Nhà thuốc Thảo Minh tại địa chỉ: 69/23, Văn Thân, 8, Quận 6, Hồ Chí Minh

703 . Nhà thuốc Phúc Lộc tại địa chỉ: 143, Lý Chiêu Hoàng, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

704 . Nhà thuốc Thủy tại địa chỉ: 195, Trần Văn Kiểu, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

705 . Nhà thuốc Thu Thủy tại địa chỉ: 686, Cư xá Phú Lâm D, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

706 . Nhà thuốc Tháp Mười – 0908 999 864 tại địa chỉ: 80, Tháp Mười, 2, Quận 6, Hồ Chí Minh

707 . Nhà thuốc Thanh Nhân tại địa chỉ: 234/15, Phạm Phú Thứ, 4, Quận 6, Hồ Chí Minh

708 . Nhà thuốc Á Châu tại địa chỉ: 67A, Hậu Giang, 5, Quận 6, Hồ Chí Minh

709 . Nhà thuốc Thảo Trinh tại địa chỉ: 163, Văn Thân, 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

710 . Nhà thuốc Nhơn Hòa Dược Hãng – 0839 601 703 tại địa chỉ: 71, Nguyễn Thị Nhỏ, 2, Quận 6, Hồ Chí Minh

711 . Nhà thuốc Thái Minh tại địa chỉ: 77A, Lê Quang Sung, 2, Quận 6, Hồ Chí Minh

712 . Nhà thuốc Thiện Minh tại địa chỉ: 576 Lê Văn Lương, Quận 7

713 . Shop 57 tại địa chỉ: 57 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

714 . Nhà thuốc Phú Thịnh tại địa chỉ: 538 huỳnh tấn phát, phường tân phú, quận 7, tphcm

715 . Nhà thuốc Hoàn Châu tại địa chỉ: 149E Phạm Hữu Lầu, Quận 7

716 . Nhà thuốc Ngọc Mi tại địa chỉ: 250B Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tphcm

717 . Nhà thuốc Như Xuân tại địa chỉ: 16/5 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, Quận 7, TPHCM

718 . NT S.C PHARMAR tại địa chỉ: B009 Khu Hưng Vượng R16 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân phong, Quận 7

719 . Công Ty CPTM Vận Tải Nhật Hải Đăng tại địa chỉ: 131 Đường số 8, Khu Dân Cư Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

720 . nhà thuốc ngọc thịnh tại địa chỉ: 306D huỳnh tấn phát, phường bình thuận, quận 7, tphcm

721 . Nhà thuốc Nguyên khang tại địa chỉ: 294 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7

722 . Hiệu thuốc số 67 tại địa chỉ: 940 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

723 . Nhà thuốc Y Đức tại địa chỉ: 64 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7

724 . Nhà thuốc Tường Châu tại địa chỉ: C1/1 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q7

725 . Nhà thuốc Bảo Tín 2 tại địa chỉ: 35 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

726 . Nhà thuốc Thảo Dung tại địa chỉ: 409 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7

727 . Nhà thuốc Hoàn Thành tại địa chỉ: 135 Bùi Văn Ba, Quận 7, Hồ Chí Minh

728 . Nhà thuốc Nhất Đại tại địa chỉ: 216F Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

729 . Nhà thuốc Tân Thuận tại địa chỉ: 40 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

730 . Nhà thuốc Hảo Hảo tại địa chỉ: 43/22B Đường số 15, Quận 7

731 . Nhà thuốc Hưng Vượng tại địa chỉ: 5 Bùi Văn Ba, Quận 7, Hồ Chí MInh

732 . Nhà Thuốc Hạnh Phúc 1 tại địa chỉ: 267, Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

733 . Nhà Thuốc Phú Châu tại địa chỉ: 30/28, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

734 . Nhà Thuốc Gia Vinh Pharmarcy tại địa chỉ: B21, D4, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

735 . Công ty TNHH Vũ Phúc Thành tại địa chỉ: A5, D4, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

736 . Nhà Thuốc Trâm Nguyên tại địa chỉ: 27B, Lâm Văn Bền, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

737 . Nhà thuốc Phong Phú tại địa chỉ: 79, Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

738 . Nhà thuốc Ngọc Hân tại địa chỉ: 84, Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

739 . Nhà thuốc Bích Ngọc 2 tại địa chỉ: 408, lê văn lương, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

740 . nhà thuốc huỳnh quý tại địa chỉ: 92A, số 15, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

741 . nhà thuốc kim hoa tại địa chỉ: c12, hoàng quốc việt, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

742 . nhà thuốc phú mỹ tại địa chỉ: 1483, huỳnh tấn phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

743 . nhà thuốc Phước Long tại địa chỉ: 166a, phạm hữu lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

744 . Nhà thuốc Minh Thi 2 tại địa chỉ: 169, phạm hữu lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

745 . Nhà thuốc Khánh Phương tại địa chỉ: 37, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

746 . Nhà thuốc Nam Hưng tại địa chỉ: 6A, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

747 . NHÀ THUỐC ĐÔNG Á tại địa chỉ: 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

748 . Nhà thuốc Cá Sấu Vàng ( Quận 7) tại địa chỉ: 525, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

749 . Nhà thuốc Nguyên Khang 3 tại địa chỉ: 101, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

750 . Nhà thuốc Thiện Nhân tại địa chỉ: 165, Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

751 . Nhà thuốc Ngọc Minh 2 – 0122 293 8306 tại địa chỉ: 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

752 . Nhà thuốc Minh Thi tại địa chỉ: 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

753 . Nhà thuốc Hải Ngọc tại địa chỉ: 289, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

754 . Nhà thuốc Nhân Hưng tại địa chỉ: 487/35, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

755 . Nhà thuốc Nhân Tâm tại địa chỉ: 487/35, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

756 . Công Ty Cổ Phần Thuốc Tây Mỹ An tại địa chỉ: 86, Đường số 9, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

757 . Nhà thuốc Hy Vọng tại địa chỉ: 58, Đường 10, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

758 . Nhà thuốc Phương Anh – 0918 458 740 tại địa chỉ: 87, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

759 . Nhà thuốc Vân Trí tại địa chỉ: 94, Lâm Văn Bền, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

760 . Nhà thuốc Tân Quy tại địa chỉ: 97, Đường số 15, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

761 . Nhà thuốc Tâm khoa tại địa chỉ: 14, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

762 . Nhà thuốc Tân Mỹ 2 tại địa chỉ: 46, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

763 . Nhà Thuốc TÂN PHÚ – 0903 806 926 tại địa chỉ: 51, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

764 . Nhà thuốc Từ Phương 2 tại địa chỉ: 74, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

765 . Nhà thuốc Phong Châu tại địa chỉ: 51/54, Mai Văn Vĩnh, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

766 . Nhà thuốc Minh Châu ( Quận 7) tại địa chỉ: 58, Đường số 7, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

767 . Nhà thuốc Nhật Thủy tại địa chỉ: 75, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

768 . Nhà thuốc Hoàng Trang tại địa chỉ: 498, Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

769 . Nhà thuốc Thủy Châu tại địa chỉ: 923, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

770 . Nhà thuốc Thuận tại địa chỉ: 222, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

771 . Nhà thuốc Phương Hồng tại địa chỉ: 334, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

772 . Nhà thuốc Tân Hưng tại địa chỉ: 346, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

773 . Nhà thuốc Tâm An tại địa chỉ: 418A, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

774 . Nhà thuốc Khánh Hòa tại địa chỉ: 70, Phạm Hữu Lầu, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

775 . Nhà Thuốc Hoàng Gia tại địa chỉ: 81, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

776 . Nhà thuốc Phú Thịnh 2 tại địa chỉ: NA, Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

777 . Nhà thuốc Hồng Ngọc tại địa chỉ: 167, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

778 . Nhà thuốc Xuân Tùng tại địa chỉ: EM 7-9 (B2 -B4), Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

779 . Nhà thuốc Thảo – 0933 771 357 tại địa chỉ: 6, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

780 . Nhà thuốc Nguyên Phúc tại địa chỉ: 178, Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

781 . Nhà thuốc Hữu Nghị Q7 tại địa chỉ: 21/6, Lâm Văn Bền, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

782 . Nhà thuốc Phương Hiếu tại địa chỉ: 642, Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

783 . Nhà thuốc Tấn Huy tại địa chỉ: 176, Đặng Thúc Liêng, Phường 4, Quận 8, TPHCM

784 . Nhà Thuốc Minh Tuệ tại địa chỉ: 14/17B Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình

785 . Nhà thuốc Trung Tín tại địa chỉ: 97 Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, TPHCM

786 . Nhà Thuốc Thái Hà tại địa chỉ: 168, Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TPHCM

787 . Nhà thuốc 725 tại địa chỉ: 725, Đường Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TPHCM

788 . Nhà thuốc Nguyễn Hiền tại địa chỉ: 125, Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TPHCM

789 . Nhà thuốc Nhân Nghĩa tại địa chỉ: 151, Đường số 8, Phường 4, Quận 8, TPHCM

790 . Nhà thuốc Hữu Nghị 5 tại địa chỉ: Số 6, Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8, TPHCM

791 . Nhà thuốc Trung Nghĩa tại địa chỉ: 18, Đông Hồ, Phường 4, Quận 8, TPHCM

792 . Nhà thuốc Tâm Việt tại địa chỉ: 154, Nguyễn Chế Nghĩa, P12, Q8, TPHCM

793 . Nhà thuốc Đăng Khoa 1 tại địa chỉ: 64, đường 44 Trương Đình Hội, P16, Q8, TPHCM

794 . Nhà thuốc 301 Trung Hưng tại địa chỉ: 51, Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, TPHCM

795 . Nhà thuốc Tân Thiên Phúc tại địa chỉ: 256/74B, Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TPHCM

796 . Nhà thuốc Nguyên Khang 2 tại địa chỉ: 76 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM

797 . Nhà thuốc Nghi Châu tại địa chỉ: 1887, Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TPHCM

798 . Nhà thuốc số 23 tại địa chỉ: 114, Liên Tỉnh 5, P6, Q8, TPHCM

799 . Nhà thuốc Dược Thảo tại địa chỉ: 148 Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM

800 . Nhà thuốc số 397 tại địa chỉ: 397 Tỉnh Lộ 5, Phường 5, Quận 8

801 . Nhà thuốc Số 59 tại địa chỉ: 272 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8

802 . Nhà thuốc Ngọc Dung tại địa chỉ: 562A Hưng Phú, Phường 9, Quận 8

803 . Nhà thuốc Trung Sơn tại địa chỉ: 254 Dương Bá Trạc, Quận 8

804 . Nhà thuốc Quốc Vương tại địa chỉ: 261 Âu Dương Lân, P2, Quận 8

805 . Nhà thuốc Thúy Liễu tại địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Tân, Phường 3, Quận 8, HCM

806 . Nhà thuốc Nhân Hoàng tại địa chỉ: 163 Đường 204 Cao Lổ, Phường 4, Quận 8

807 . Nhà thuốc Ngọc Mi tại địa chỉ: 668 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

808 . Nhà thuốc Hiệp Tâm tại địa chỉ: 116 Quốc Lộ 50, Phường 6,Quận 8

809 . Nhà thuốc số 17 tại địa chỉ: 273 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8

810 . Nhà thuốc số 17 tại địa chỉ: 273 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8

811 . Nhà thuốc Hồng Đức tại địa chỉ: 102D, Hưng Phú, 8, Quận 8, Hồ Chí Minh

812 . Nhà thuốc Tuyết Nhi tại địa chỉ: 919, Hưng Phú, 10, Quận 8, Hồ Chí Minh

813 . Nhà thuốc Số 11 tại địa chỉ: 835, Hưng Phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

814 . Nhà thuốc Trang Phương tại địa chỉ: 989, Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

815 . Nhà thuốc Ngân Hà 3 (Công ty Ngân Lộc) tại địa chỉ: 258D, Bùi Minh Trực, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

816 . Nhà thuốc Đức Anh tại địa chỉ: 136A, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

817 . Nhà Thuốc Ngọc Kiều tại địa chỉ: 296, Bùi Minh Trực, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

818 . Nhà thuốc Hà Sương tại địa chỉ: 463, Hưng Phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

819 . Nhà thuốc Minh Quân 2 tại địa chỉ: 11A, Phạm Hùng, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

820 . Nhà thuốc Bảo Như tại địa chỉ: 97, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

821 . Nhà thuốc Thanh Thảo tại địa chỉ: 3022k, Phạm Thế Hiển, 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

822 . Nhà thuốc số 16A tại địa chỉ: 1283A, Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

823 . Nhà thuốc Hạnh Lâm tại địa chỉ: 378, Phạm Hùng, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

824 . Nhà thuốc Bảo Như tại địa chỉ: 98, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

825 . Nhà thuốc Mỹ Huệ tại địa chỉ: 471, Hưng Phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

826 . Nhà thuốc Hưng Phú tại địa chỉ: 491, Hưng Phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

827 . Nhà thuốc Gia Khang tại địa chỉ: 59, Dã Tượng, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

828 . Nhà thuốc Minh Phương tại địa chỉ: 172, Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

829 . Nhà thuốc An Tâm tại địa chỉ: 358, Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

830 . Nhà thuốc 16A tại địa chỉ: 1283A, Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

831 . Nhà thuốc Thiện Chí tại địa chỉ: 238, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

832 . Nhà thuốc Hạnh Lâm tại địa chỉ: 378, Chánh Hưng, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

833 . Nhà thuốc Phan Hiền tại địa chỉ: 274, Dương Bá Trạc, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

834 . Nhà thuốc Dương Bá Trạc tại địa chỉ: 77, Phạm Thế Hiển, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

835 . Nhà thuốc số 65 tại địa chỉ: 92, Dương Bá Trạc, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

836 . Nhà thuốc Yến Nhi tại địa chỉ: 170, Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

837 . Nhà thuốc Hữu Nghị Q8 tại địa chỉ: 152, Nguyễn Thị Tần, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

838 . Nhà thuốc Vy Vân tại địa chỉ: 205, Âu Dương Lân, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

839 . Nhà thuốc Trung Sơn tại địa chỉ: 254, Dương Bá Trạc, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

840 . Nhà thuốc Phương Trang tại địa chỉ: 205 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

841 . Nhà thuốc Minh Châu tại địa chỉ: 90 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9

842 . Nhà Thuốc Khánh Đan tại địa chỉ: 12A Làng Tăng Phú, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

843 . Nhà Thuốc Trung Khoa tại địa chỉ: 224 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

844 . Nhà thuốc Minh Phước tại địa chỉ: 43 Đại lộ 2, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

845 . Nhà thuốc Quang Minh tại địa chỉ: 132 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9

846 . Nhà thuốc Hoàng Lê tại địa chỉ: 543 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9

847 . Nhà thuốc Thúy Ngân tại địa chỉ: 183 Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, HCM

848 . Nhà thuốc Sơn Nam tại địa chỉ: 141 Đường 61, Phước Long B, Quận 9, HCM

849 . Nhà thuốc Việt Thắng tại địa chỉ: 1496 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9

850 . Nhà Thuốc Vì Tâm tại địa chỉ: 617 Lê Văn Việt, Phường Tân Phú, Quận 9

851 . nhà thuốc Anh Thư II tại địa chỉ: 113 Man Thiện, Hiệp Phú, Q9 Hồ Chí Minh

852 . Nhà thuốc Thanh Mai tại địa chỉ: 445 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thành Mỹ, Quận 9

853 . Nhà thuốc Phương Uyên tại địa chỉ: 64 Man Thiện Tăng Nhơn Phú A Quận 9

854 . Nhà thuốc An Tâm 1 tại địa chỉ: 693A Lê Văn Việt, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

855 . Nhà thuốc Phúc Dân tại địa chỉ: 211 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

856 . Nhà thuốc Đức Trọng tại địa chỉ: 4 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

857 . Nhà thuốc Thiên Ân tại địa chỉ: 99 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

858 . Nhà Thuốc An tại địa chỉ: 23 Lò Lu, Trường Thạnh, Quận 9

859 . Nhà thuốc Bình Thái tại địa chỉ: 19 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B,Quận 9

860 . Nhà thuốc Thanh Trang tại địa chỉ: 30 Nam Cao, Tâm Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

861 . Nhà thuốc Mỹ Anh tại địa chỉ: 1E Đường 154, Phường Tân Phú, Quận 9

862 . Nhà thuốc Hải Đường tại địa chỉ: 633 Lê Văn Việt, Tân Phú, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

863 . Nhà thuốc Cao Điền tại địa chỉ: 544A Lê Văn Việt, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

864 . Nhà thuốc Quang Anh tại địa chỉ: 754 Nguyễn Xiễn , Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

865 . Nhà thuốc Hồng Ngân tại địa chỉ: 830A Nguyễn Xiến, Long Thạnh Mỹ, Quận 9

866 . Nhà thuốc Gia Vũ tại địa chỉ: 78B Đường số 15, Phường Phước Bình, Quận 9

867 . Nhà thuốc Phước An (Q9) tại địa chỉ: B15 Lã Xuân Oai, Phước Long A, Q9

868 . Nhà thuốc Thanh Bình tại địa chỉ: 108 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Q9

869 . Nhà thuốc Phương Trang tại địa chỉ: 45 Mai Thiện, Hiệp Phú, Quận 9, HCM

870 . Nhà thuốc An Tâm tại địa chỉ: 5 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9, HCM

871 . Nhà thuốc Phượng Hoàng – 0966 924 803 tại địa chỉ: 667 Nguyễn Xiển, Long Thanh Mỹ, Quận 9, HCM

872 . Nhà thuốc Hà Phương tại địa chỉ: 461 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

873 . Nhà thuốc Thanh Thảo tại địa chỉ: 487 Man Thiện, Quận 9

874 . Nhà thuốc Đại Khánh tại địa chỉ: 215 Lê Vă Việt, P.Hiệp Phú, Q.9

875 . Nhà thuốc Tân Lập 1 tại địa chỉ: 24 Tân Lập 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9

876 . Nhà thuốc Phú Hòa Đường – 0837 305 548 tại địa chỉ: 267/6 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9

877 . Nhà thuốc Đức Qúy tại địa chỉ: 279 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9

878 . Nhà thuốc Khang Anh tại địa chỉ: 186 Đình Phong Phú, Quận 9

879 . Nhà thuốc Hồng Châu tại địa chỉ: 195 Tăng Nhơn Phú, Quận 9

880 . Nhà thuốc Quỳnh Chi tại địa chỉ: 171D, Đường 185, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

881 . Nhà thuốc Nguyễn Hoàng 3 tại địa chỉ: 446, liên phường, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

882 . Nhà Thuốc Tây Hòa tại địa chỉ: 32A, Tây Hòa, Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

883 . Nhà Thuốc Quan Tâm tại địa chỉ: 01, Đường 339, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

884 . Nhà Thuốc Anh Thảo tại địa chỉ: 449c, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

885 . Nhà Thuốc Phúc Thịnh tại địa chỉ: 458, Nguyễn Văn Tân, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

886 . Nhà thuốc Kim Đô tại địa chỉ: 56/6B, đường 147, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

887 . Nhà thuốc Thế Thịnh tại địa chỉ: 83, Man Thiện, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

888 . Nhà Thuốc Phương Hiền tại địa chỉ: 493, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

889 . Nhà thuốc Ái Nhi tại địa chỉ: 101, Đường 61, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

890 . Nhà thuốc Sơn Nam tại địa chỉ: 141, đường 61, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

891 . nhà thuốc Hữu Phúc tại địa chỉ: 109, lê văn việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

892 . Nhà thuốc Anh Thư tại địa chỉ: 420, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

893 . Nhà thuốc Mỹ Linh tại địa chỉ: 56, Quang Trung, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

894 . Nhà thuốc Phúc An Khang – 0967 505 892 tại địa chỉ: 07, Lò Lu, Trường Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh

895 . Nhà thuốc Hoàng Châu tại địa chỉ: 1, Lò Lu, Trường Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh

896 . Nhà thuốc Nhất Nhất tại địa chỉ: 432, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

897 . Nhà thuốc Hùng Hạnh tại địa chỉ: 457, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

898 . Nhà thuốc Phương Nghi tại địa chỉ: 495A, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

899 . Nhà thuốc Kim Phượng 2 tại địa chỉ: B2/3, Đường 385, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

900 . Nhà thuốc Hồng Thắm tại địa chỉ: 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

901 . Nhà thuốc Bảo Khanh tại địa chỉ: 161, Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

902 . Nhà thuốc Mỹ Dung – 0938 861 740 tại địa chỉ: 173, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

903 . Nhà thuốc Hồng Nhung tại địa chỉ: 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

904 . Nhà thuốc Lan Anh tại địa chỉ: 36, Đường 154, Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

905 . Nhà thuốc Phúc Dân tại địa chỉ: #N/A

906 . Nhà thuốc Hoàng Thông tại địa chỉ: Số 1, 1 Đường 5, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

907 . Nhà thuốc Gia Lương 8 tại địa chỉ: 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

908 . Nhà thuốc Thành Tín – 0837 283 165 tại địa chỉ: 100A, Đường 61, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

909 . Nhà thuốc Khang Điền tại địa chỉ: 111, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

910 . Nhà thuốc Bích Thu tại địa chỉ: 1329, Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Hồ Chí Minh

911 . Nhà thuốc Toàn Cầu tại địa chỉ: 927C, Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

912 . Nhà thuốc Bảo Trâm – 0903 101 051 tại địa chỉ: 05, Đường 7, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

913 . Nhà thuốc Đức Hiền – 0837 311 404 tại địa chỉ: 100, Đại lộ 2, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

914 . Nhà thuốc số 77 – 0903 629 968 tại địa chỉ: 91, Đường 18, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

915 . Nhà thuốc Hiệp Phú – 0905 406 467 tại địa chỉ: 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

916 . Nhà Thuốc Phúc Đan tại địa chỉ: 32, Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

917 . Nhà thuốc Như Ý tại địa chỉ: 43, Lê Lợi, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

918 . Nhà thuốc Tuấn Kiệt – 0908 868 364 tại địa chỉ: 67, Ngô Quyền, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

919 . Nhà thuốc Kim Hồng tại địa chỉ: 104, Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

920 . Nhà thuốc Thăng Long tại địa chỉ: 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

921 . Nhà thuốc Hùng Hạnh 2 – 0948 386 439 tại địa chỉ: 111, Man Thiện, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

922 . Nhà thuốc Phương Linh tại địa chỉ: 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

923 . Nhà thuốc An Thanh – 0909 729 899 tại địa chỉ: 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

924 . Nhà thuốc Phương Thảo tại địa chỉ: 330, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

925 . Nhà Thuốc Tuấn Tú tại địa chỉ: 48 Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

926 . Nhà thuốc Tú Quỳnh 2 tại địa chỉ: 73 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

927 . Nhà thuốc Bồng Sơn 2 tại địa chỉ: 777 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân

928 . Nhà thuốc Y Bình tại địa chỉ: 175 Đường Số 12, Khu phố 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

929 . Nhà thuốc Kim Châu tại địa chỉ: 1602 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân

930 . Nhà thuốc Tấn Phát (Bình Tân) tại địa chỉ: 33 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

931 . Nhà thuốc Thảo Hà tại địa chỉ: 143/16A Liên khu 5-6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

932 . Nhà thuốc Đăng Khoa tại địa chỉ: 109 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

933 . Nhà thuốc Như Ý tại địa chỉ: 39 Đường Số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

934 . Nhà thuốc Khánh Trang tại địa chỉ: 124 khu phố 1, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Tphcm

935 . Nhà Thuốc Mỹ Châu 6 tại địa chỉ: 1076 Tỉnh lộ 10 khu phố 6, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

936 . Nhà Thuốc Thảo Điền tại địa chỉ: 1175 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

937 . Nhà Thuốc Hồng Phúc tại địa chỉ: 20B Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, HCM

938 . Nhà Thuốc Á Châu tại địa chỉ: 355 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM

939 . Nhà thuốc Thùy Dương tại địa chỉ: 74 đường 13a, phường bình hưng hòa a, bình tân

940 . Nhà thuốc Nhật Tân tại địa chỉ: 62 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

941 . Nhà thuốc Anh Tâm tại địa chỉ: 706A, Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

942 . Nhà thuốc Thanh Thảo tại địa chỉ: 54 KP4, Đường số 8, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

943 . Nhà thuốc Nghi Xuân tại địa chỉ: 130 Số 24A Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

944 . Nhà thuốc Hoàng Thọ tại địa chỉ: 62 Đường 34 Phường Bình Trị Đông B,Quận Bình Tân,HCM

945 . Nhà thuốc Hoàng Thọ tại địa chỉ: 62 Đường 34 Phường Bình Trị Đông B,Quận Bình Tân,HCM

946 . Nhà thuốc số 10 tại địa chỉ: 564 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

947 . Nhà thuốc Phúc Thái tại địa chỉ: 592 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân

948 . Nhà thuốc Minh Phương tại địa chỉ: 842A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

949 . Nhà thuốc Minh Phương tại địa chỉ: 842A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

950 . Nhà thuốc Lê Đình Cẩn tại địa chỉ: 13B Lê Đình Cẩn, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân

951 . Nhà thuốc My Châu 6 tại địa chỉ: 61 KP7, Tây Lân, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân

952 . Nhà thuốc Cẩm Tú tại địa chỉ: 779 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

953 . Nhà thuốc Thiên Ân – 0837 655 550 tại địa chỉ: 52 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B,Quận Bình Tân

954 . Nhà thuốc Minh Anh tại địa chỉ: 421 Đất Mới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

955 . Nhà thuốc Minh Anh tại địa chỉ: 421 Đất Mới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

956 . Nhà thuốc Hữu Sơn tại địa chỉ: 46 Đường số 1, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

957 . Nhà thuốc Ngọc Hà tại địa chỉ: 125 Hồ Ngọc Lãm, P. An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

958 . Nhà thuốc Quốc Huy tại địa chỉ: 336 Hồ Ngọc Lãm, Phường An lạc, Quận Bình Tân

959 . Nhà thuốc Quốc Huy tại địa chỉ: 336 Hồ Ngọc Lãm, Phường An lạc, Quận Bình Tân

960 . Nhà thuốc Ngân Hà tại địa chỉ: 4 Đường số 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân

961 . Nhà Thuốc Phương Anh tại địa chỉ: 615 Lê Trọng Tấn, Phường BHH, Quận Bình Tân,HCM

962 . Hệ Thống Guardian tại địa chỉ: Kho số 8, khu 2, M14, KCN Tân Bình 2, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

963 . Nhà thuốc Nhân Nghĩa tại địa chỉ: 187, Đường 19, Binh Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

964 . Nhà thuốc Lộc Phương Thanh tại địa chỉ: 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

965 . Nhà thuốc Minh Đức tại địa chỉ: 43, đường số 4, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

966 . Nhà thuốc Xuân Anh tại địa chỉ: 149, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

967 . Nhà Thuốc Linh Đan tại địa chỉ: 38 phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hoà, Bình Tân, 38 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

968 . Nhà thuốc Châu pharmacy tại địa chỉ: 74, Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

969 . Nhà thuốc Ngọc Trang tại địa chỉ: 82, Đường 29, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

970 . Nhà thuốc Thu Oanh tại địa chỉ: 267, Đường 29, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

971 . Nhà thuốc Minh Thư tại địa chỉ: 748A, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

972 . Nhà Thuốc Hải Yến tại địa chỉ: 284, Lê Văn Quới, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

973 . Nhà thuốc Thiện Lộc 2 tại địa chỉ: 98, Số 1, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

974 . Nhà thuốc Công Hiệu tại địa chỉ: 13A, Lê Đình Cẩn, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

975 . nhà thuốc Tâm tại địa chỉ: 847, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

976 . Nhà thuốc Nam Phương tại địa chỉ: 413, Lê Văn Qưới, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

977 . Nhà thuốc Phú Lâm 2 tại địa chỉ: 163, Đường số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

978 . Nhà thuốc Thiên Hoàng tại địa chỉ: 515, Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

979 . Nhà thuốc Anh Mỹ – 0949 788 524 tại địa chỉ: 608A, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

980 . Nhà thuốc hoàng yến tại địa chỉ: 672, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

981 . Nhà thuốc Quỳnh Giao tại địa chỉ: 738, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

982 . Nhà thuốc Anh Thư tại địa chỉ: 149, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

983 . Nhà thuốc Như Ý tại địa chỉ: 351, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

984 . Nhà thuốc Hoàng Huy tại địa chỉ: 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

985 . Nhà thuốc Hồng Nghiệp tại địa chỉ: 379, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

986 . Nhà thuốc Vân Nga tại địa chỉ: 466, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

987 . Nhà thuốc Kiều Huyên tại địa chỉ: 259, Gò Xoài, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

988 . Nhà thuốc Bình Tân tại địa chỉ: 46, Đường số 1, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

989 . Nhà thuốc Mỹ Khang 29 tại địa chỉ: 742, Tân Kỳ Tân Quý, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

990 . Nhà thuốc Việt Châu 6 tại địa chỉ: 79, Đường số 1, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

991 . Nhà thuốc Thiên Phú (Q.Tân Phú) tại địa chỉ: 797, Tân Kỳ Tân Quý, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

992 . Nhà thuốc Hoàng Chương tại địa chỉ: 120, Đường số 8, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

993 . Nhà thuốc Minh Châu tại địa chỉ: 176, Gò Xoài, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

994 . Nhà thuốc Mỹ Hiền tại địa chỉ: 247, Gò Xoài, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

995 . Nhà thuốc Mỹ Sơn tại địa chỉ: 25/10, Mã Lò, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

996 . Nhà thuốc Hồng tại địa chỉ: 385, Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

997 . Nhà thuốc Quốc Thịnh tại địa chỉ: 50, Lê Văn Qưới, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

998 . Nhà thuốc Phương Linh tại địa chỉ: 762, Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

999 . Nhà thuốc Lê Quang – 0938 787 647 tại địa chỉ: 83, Đường Số 1, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1000 . Phòng khám đa khoa Lộc Phát tại địa chỉ: NA, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1001 . Nhà thuốc Rồng Vàng tại địa chỉ: 20, Đường số 1, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1002 . Nhà thuốc Ngọc Linh tại địa chỉ: 25, Đường số 15, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1003 . Nhà thuốc Thanh Bình 2 tại địa chỉ: 314, Mã Lò, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1004 . Nhà thuốc Hồng Nhung tại địa chỉ: 365, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1005 . Nhà thuốc Diệu Thảo 2 tại địa chỉ: 4, Đường 7, An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1006 . Nhà thuốc Ngọc Bích tại địa chỉ: 514, Kinh Dương Vương, An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1007 . Nhà thuốc An Phát tại địa chỉ: 1025, Tỉnh Lộ 10, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1008 . Nhà thuốc Quỳnh Giao 2 tại địa chỉ: 161, Liên khu 5 - 6, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1009 . Nhà thuốc Hương Nhi tại địa chỉ: 177, Đường 13, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1010 . Nhà thuốc Anh Phát ( Kinh Dương Vương) tại địa chỉ: 163, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1011 . Nhà thuốc số 116 tại địa chỉ: 402, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1012 . Nhà thuốc Nhật An tại địa chỉ: 457, Hồ Ngọc Lãm, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1013 . Nhà thuốc Hiền Mai tại địa chỉ: 458, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1014 . Nhà thuốc Trí Hùng tại địa chỉ: 50, Hồ Ngọc Lãm, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1015 . Nhà thuốc Vy Vy tại địa chỉ: 707, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1016 . Nhà thuốc Ngọc Nhi tại địa chỉ: 75, Hồ Ngọc Lãm, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1017 . Nhà thuốc Nguyệt Trang tại địa chỉ: 873, Tân Kỳ Tân Qúy, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1018 . Nhà thuốc Mỹ Nga tại địa chỉ: 185, Mã lò, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1019 . Nhà thuốc Ngân Hà 2 tại địa chỉ: 252, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1020 . Nhà thuốc Hoàng Bách tại địa chỉ: 278, Mã Lò, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1021 . Nhà thuốc Quang Minh tại địa chỉ: 432, Mã lò, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1022 . Nhà thuốc An Khang 2 tại địa chỉ: 474, Đường số 7, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1023 . Nhà thuốc Hiền Đức tại địa chỉ: 120, Lê Văn Quới, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1024 . Nhà thuốc Quang Minh tại địa chỉ: 17, Đường số 1, Binh Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

1025 . Nhà thuốc tây Quỳnh Liên tại địa chỉ: 611 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

1026 . Công Ty TNHH Paul & Cho Pharmacy tại địa chỉ: 720A Điện Biên Phủ , Phường 22, Quận Bình Thạnh

1027 . Nhà thuốc Hoàng Dung tại địa chỉ: 260 Phan Văn Trị Phường 12 Quận Bình Thạnh

1028 . Nhà Thuốc Trí Thiện 2 tại địa chỉ: 79/22 Phạm Viết Chánh Phường 19 Quận Bình Thạnh

1029 . Công Ty TNHH phòng khám đa khoa JIO HEALTH tại địa chỉ: 30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

1030 . Nhà Thuốc Trinh Hà tại địa chỉ: 297/3 nơ trang long phường 13 Quận Bình Thạnh

1031 . Nhà Thuốc My Phương 5 tại địa chỉ: 46 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh

1032 . Nhà Thuốc Voi La tại địa chỉ: 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 26 , Quận Bình Thạnh

1033 . Nhà thuốc Minh Huệ tại địa chỉ: 10 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1034 . Nhà thuốc Trang tại địa chỉ: 61/12 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh

1035 . Nhà thuốc Thu Nga tại địa chỉ: 220/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

1036 . Nhà Thuốc Âu Dược tại địa chỉ: 20 Lê Quang Định , Phường 14 , Quận Bình Thạnh

1037 . Nhà Thuốc Phi Giao tại địa chỉ: 159 Bùi Hữu Nghĩa , Phường 1, Quận Bình Thạnh

1038 . Nhà thuốc Minh Châu tại địa chỉ: 173 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, tpHCM

1039 . Nhà thuốc Duy Uyên tại địa chỉ: 442 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 25, Quận Bình Thạnh, tp HCM

1040 . Nhà thuốc số 48 tại địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, HCM

1041 . Hiệu Thuốc Số 89 tại địa chỉ: 109 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

1042 . Nhà thuốc Mười Một tại địa chỉ: 41 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP HCM

1043 . Nhà thuốc số 72 tại địa chỉ: 001 Lô D, C/Cư Phạm Viết Chánh, P.19, Quận Bình Thạnh

1044 . Nhà thuốc số 38 – 0908 992 412 tại địa chỉ: 163 Ngô Tất Tố, P.22, Quận Bình Thạnh

1045 . Nhà thuốc Thanh Như tại địa chỉ: 85 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh

1046 . Nhà thuốc Ngọc Diệp tại địa chỉ: 9 Phan Văn hân, Quận Bình Thạnh

1047 . Nhà thuốc Hạnh Xuân Đường tại địa chỉ: 92 Vũ Tùng, Quận Bình Thạnh, HCM

1048 . Hiệu thuốc số 21 tại địa chỉ: 93 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Quận Bình Thạnh

1049 . Nhà thuốc số 5 – 0946 960 105 tại địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Lượng, Quận Bình Thạnh

1050 . Nhà thuốc Hồng Lan tại địa chỉ: 52 Phan Văn Hân, Bình Thạnh

1051 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: 6 Bình Lợi, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1052 . Hiệu thuốc số 1 – Cty CP DP Gia Định tại địa chỉ: 6 Nơ Trang Long, Bình Thạnh

1053 . Nhà thuốc Nhật Minh – 0942 320 428 tại địa chỉ: 60 Đường D2, Quận Bình Thạnh

1054 . Nhà thuốc Thanh Nhã tại địa chỉ: 74 Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh

1055 . Nhà thuốc An Sinh tại địa chỉ: 415 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

1056 . Nhà thuốc Kim Long 9 tại địa chỉ: 46 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

1057 . Nhà thuốc Tâm Đức tại địa chỉ: 478 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

1058 . Nhà thuốc Nhật Tân tại địa chỉ: 48 Đường số 3 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh

1059 . Nhà thuốc Trí Thiện tại địa chỉ: 30 Ngô Tất Tô,Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1060 . Nhà thuốc Bảo An Đường tại địa chỉ: 302 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

1061 . Nhà thuốc Thiên Phước tại địa chỉ: 307 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

1062 . Tế An Dược Phòng tại địa chỉ: 310 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh

1063 . Nhà thuốc Số 69 tại địa chỉ: 336 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh

1064 . Nhà thuốc Số 69 tại địa chỉ: 336 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh

1065 . Nhà thuốc Sỹ Tuấn tại địa chỉ: 214 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

1066 . Nhà thuốc Bình An tại địa chỉ: 219 A1 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

1067 . Nhà thuốc Hồng Qúi tại địa chỉ: 219A1 Nơ Trang Long, Bình Thạnh

1068 . Nhà thuốc Thông Thắm tại địa chỉ: 247 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh

1069 . Nhà thuốc Đức Nghĩa tại địa chỉ: 256 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh

1070 . Nhà thuốc Thùy Chi tại địa chỉ: 100 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh

1071 . Nhà thuốc Nam Lộc tại địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, HCM

1072 . Nhà thuốc Minh Tuấn tại địa chỉ: 179/2 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

1073 . Nhà thuốc Cường Châu tại địa chỉ: 203 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1074 . Nhà thuốc Tuệ Minh tại địa chỉ: 21 Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh

1075 . Nhà thuốc Ngọc Linh – 0126 746 3300 tại địa chỉ: 115 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh

1076 . Nhà thuốc Số 55 tại địa chỉ: 218 Bình Qưới, Phường 25, Quận Bình Thạnh

1077 . Nhà thuốc Phúc Sanh Đường tại địa chỉ: 494 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh

1078 . Nhà thuốc Ngọc Châu tại địa chỉ: 649/26 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

1079 . Nhà thuốc Ngọc Châu tại địa chỉ: 649/26 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

1080 . Nhà thuốc Kim Phú tại địa chỉ: 166 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh

1081 . Nhà thuốc Hà Anh – (08) 66560856 tại địa chỉ: 186 - 188 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

1082 . Nhà thuốc Tâm An tại địa chỉ: 268 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

1083 . Nhà thuốc Thụy Nguyên – 0122 352 0283 tại địa chỉ: 218 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

1084 . Nhà thuốc Tường Vân tại địa chỉ: 154 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh

1085 . Nhà thuốc Hải My – 0838 030 585 tại địa chỉ: 46 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh,Hồ Chí Minh

1086 . Nhà thuốc Thịnh An tại địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, HCM

1087 . Nhà thuốc Phúc Thành tại địa chỉ: 108 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

1088 . Nhà thuốc Phúc Thành tại địa chỉ: 108 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

1089 . Nhà thuốc số 19 tại địa chỉ: 217A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1090 . Nhà thuốc số 5 – 0946 960 105 tại địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Lượng, Phường 17, Quận Bình Thạnh, HCM

1091 . Nhà thuốc Phương Nhi tại địa chỉ: 437 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh

1092 . Nhà thuốc Phương Nhi tại địa chỉ: 437 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh

1093 . Nhà thuốc số 8 tại địa chỉ: 16 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, HCM

1094 . Nhà thuốc Số 11 tại địa chỉ: 26 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh

1095 . Nhà thuốc My Phương tại địa chỉ: 25B Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh

1096 . Nhà thuốc Ngọc Diệp 3 tại địa chỉ: 14B3 Ngô Tuất Tố, Phường 9, Quận Bình Thạnh

1097 . Nhà thuốc Hoàng Nghĩa tại địa chỉ: 233 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh

1098 . Nhà thuốc Hưng Thịnh tại địa chỉ: 234Q Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh

1099 . Nhà thuốc số 51 tại địa chỉ: 304A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh 0934 220 278

1100 . Nhà thuốc Phương Nghi tại địa chỉ: 2D1 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh

1101 . Nhà thuốc Diệu Trung tại địa chỉ: 67/4/113 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh

1102 . Nhà thuốc Huỳnh Anh tại địa chỉ: 113A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1103 . Nhà thuốc Kim Ngân tại địa chỉ: 127 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh

1104 . Nhà thuốc Kim Ngân tại địa chỉ: 127 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh

1105 . Nhà thuốc XuânTrang tại địa chỉ: 93 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh

1106 . Nhà thuốc Thu Trang tại địa chỉ: 31 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh

1107 . Nhà thuốc Số 16 tại địa chỉ: 118 Ung Văn Khiêm, Phường 3, Quận Bình Thạnh

1108 . Nhà thuốc Song Hà tại địa chỉ: 21B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh

1109 . Nhà thuốc Tuyết Nhung tại địa chỉ: 69/47, D2, 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1110 . Nhà Thuốc Tuyết Nhung 2 tại địa chỉ: 125/10, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1111 . nhà thuốc Quốc Kim tại địa chỉ: 21, nguyễn văn lạc, 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1112 . Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Định_ Hiệu thuốc 54 tại địa chỉ: 72, Bạch Đằng, 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1113 . Spa Lavender tại địa chỉ: Hẻm 23, Phan Đăng Lưu, 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1114 . Hiệu thuốc số 19 tại địa chỉ: 94, Nguyễn Văn Lạc, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1115 . Nhà thuốc số 28 tại địa chỉ: 222, Hoàng Hoa Thám, 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1116 . Nam Sanh Đường tại địa chỉ: 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1117 . Công ty CP DP Gia Định – Hiệu Thuốc số 2 tại địa chỉ: 38, Lê Quang Định, 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1118 . Nhà thuốc Phước Lan tại địa chỉ: 433, Lê Quang Định, 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1119 . Nhà thuốc Thế Long tại địa chỉ: 649/27/1, Điện Biên Phủ, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1120 . Nhà thuốc Nguyệt Hân – 0916 382 382 tại địa chỉ: 73, Đường D5, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1121 . Nhà thuốc Thúy Anh tại địa chỉ: 117, Bình Quới, 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1122 . Nhà thuốc Miền Đông – 0835 113 521 tại địa chỉ: 119, Nguyễn Xí, 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1123 . Nhà thuốc Thu Thu Trang tại địa chỉ: 170, Ung Văn Khiêm, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1124 . Nhà thuốc Hiền Thảo tại địa chỉ: 233, Phan Văn Trị, 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1125 . Nhà thuốc Minh Hường tại địa chỉ: 428B, Nơ Trang Long, 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1126 . Nhà thuốc Bảo Anh tại địa chỉ: 22, Nơ Trang Long, 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1127 . Nhà thuốc Mộc Thanh tại địa chỉ: 24, Nơ Trang Long, 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1128 . Nhà thuốc Đức Hạnh – 0937 091 617 tại địa chỉ: 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1129 . Nhà Thuốc Đại Phước Xuân tại địa chỉ: 88, Vũ Tùng, 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1130 . Nhà thuốc Anh Thư tại địa chỉ: 5/7, Nơ Trang Long, 7, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1131 . Nhà thuốc Anh Thư tại địa chỉ: 605 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp.

1132 . Nhà Thuốc Xuân Ngọc tại địa chỉ: 84 Đường 27, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

1133 . Nhà Thuốc Nhật Anh tại địa chỉ: 2/4 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

1134 . Nhà thuốc An Sinh tại địa chỉ: 496 Lê Văn Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp

1135 . Nhà Thuốc Hải Yến tại địa chỉ: 165 Đường số 1, P. 11, Q. Gò Vấp

1136 . Nhà Thuốc Hoàng Long tại địa chỉ: 90/979A Lê Đức Thọ, P. 6, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1137 . Nhà thuốc Hợp An tại địa chỉ: 46/2A Thống Nhất, P.13, Quận Gò Vấp

1138 . Nhà thuốc Minh Phước tại địa chỉ: 57/4 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp

1139 . Nhà thuốc Hoàng Kim 2 tại địa chỉ: 136 Đường số 8, Phường 11,Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1140 . Nhà thuốc Minh Châu ( Gò Vấp) tại địa chỉ: 221 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp

1141 . Nhà thuốc Hoàng Mỹ tại địa chỉ: 21/436 Lê Đức Thọ, Gò Vấp

1142 . Nhà thuốc Hòa An tại địa chỉ: 517 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, HCM

1143 . Nhà thuốc Minh Thanh 2 tại địa chỉ: 124 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp

1144 . Nhà thuốc Thành Trí tại địa chỉ: 549/6 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp

1145 . Nhà Thuốc Phú Quang 2 tại địa chỉ: 463 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp

1146 . Nhà Thuốc Linh Chi tại địa chỉ: 1211 Phạm Văn Bạch, P. 12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1147 . Nhà thuốc Thanh Tuyền tại địa chỉ: 828 Thống Nhất, P. 15, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1148 . Nhà Thuốc Nhân Ái 1 tại địa chỉ: 1174/102 A ( số mới 245) Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1149 . Nhà thuốc Hải Đăng tại địa chỉ: 745/109 Tổ 21, KP. 3 Quang Trung, P. 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1150 . Nhà Thuốc Hữu Nghị tại địa chỉ: 501-503 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1151 . Nhà thuốc Bích Ngọc tại địa chỉ: 1076 Quang Trung, P. *, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

1152 . Nhà thuốc Bảo Tín tại địa chỉ: 276/93 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp

1153 . Nhà thuốc Phương Chính tại địa chỉ: 162 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp

1154 . Nhà thuốc Việt số 2 tại địa chỉ: 210 Nguyễn Thái Sơn, P.7, Quận Gò Vấp

1155 . Nhà thuốc Minh Quốc tại địa chỉ: 173 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp

1156 . Nhà thuốc Kim Châu tại địa chỉ: 376 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp, Tp HCM

1157 . Nhà thuốc Minh Anh tại địa chỉ: 175 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp

1158 . Nhà thuốc Mỹ Dung tại địa chỉ: 1124 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp

1159 . Nhà Thuốc Long Anh tại địa chỉ: 117, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1160 . Nhà Thuốc Đại Đức Mạnh tại địa chỉ: 427, Phan Văn Trị, 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1161 . Nhà Thuốc Minh Tân 9 tại địa chỉ: 14, Đường số 1 Trần Thị Nghỉ, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1162 . Nhà Thuốc Duy Châu 1 tại địa chỉ: 602, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1163 . Nhà thuốc Khải Hoàn tại địa chỉ: 23/6B, Thống Nhất, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1164 . Nhà thuốc Khánh Hòa tại địa chỉ: 38/123A, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1165 . Nhà Thuốc Bách Việt tại địa chỉ: 194, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1166 . Nhà Thuốc Sông Hương tại địa chỉ: 671, Thống Nhất, 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1167 . Nhà Thuốc Anh Quân tại địa chỉ: 156, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1168 . Nhà Thuốc Trường Sơn 2 tại địa chỉ: 134, Đường số 59, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1169 . Nhà Thuốc Dr. Tâm tại địa chỉ: 603, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1170 . Nhà Thuốc Tinh Hoa tại địa chỉ: 46, Đường số 59 Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1171 . Nhà Thuốc Thiên Vân tại địa chỉ: 1316, Quang Trung, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1172 . Nhà Thuốc Trường Sơn tại địa chỉ: 34B, Phạm Văn Chiêu, 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1173 . Nhà Thuốc Minh Tân 2 tại địa chỉ: 589, Phan Văn Trị, 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1174 . Nhà thuốc Minh Tân tại địa chỉ: 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1175 . Nhà Thuốc Đức Ái tại địa chỉ: 285, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1176 . Nhà Thuốc Hoàng Mỹ tại địa chỉ: 35, Lê Lợi, 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1177 . Nhà thuốc Hoàng Lan tại địa chỉ: 27, Nguyễn Văn Nghi, 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1178 . Nhà Thuốc Thảo Quốc tại địa chỉ: 102, Nguyễn Tư Giản, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1179 . Nhà thuốc An Thịnh tại địa chỉ: 608, Phạm Văn Bạch, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1180 . Nhà thuốc Hòa Bình tại địa chỉ: 284, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1181 . Nhà thuốc Số 16 tại địa chỉ: 330, Nguyễn Thái Sơn, 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1182 . Nhà thuốc Kim Ngân tại địa chỉ: 96, số 3, 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1183 . Nhà thuốc Như Hà tại địa chỉ: 179, Nguyễn Thái Sơn, 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1184 . Nhà thuốc An Lộc tại địa chỉ: 550, Nguyễn Oanh, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1185 . Nhà thuốc Minh Quân tại địa chỉ: 4, Nguyễn Oanh, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1186 . Nhà thuốc Tất Thành tại địa chỉ: 448, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1187 . Nhà thuốc Hà Vân – 0169 652 6892 tại địa chỉ: 45/324, Nguyễn Văn Lượng, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1188 . Nhà thuốc Hương Nhi tại địa chỉ: 94/1024, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1189 . Nhà thuốc Sinh Phúc tại địa chỉ: 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1190 . Nhà thuốc Triết Anh tại địa chỉ: A25, Nguyễn Oanh, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1191 . Nhà thuốc Nguyễn Văn Nghi tại địa chỉ: 108, Nguyễn Văn Nghi, 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1192 . Nhà thuốc Ân Phúc – 0972 263 989 tại địa chỉ: 208, Nguyễn Tư Giản, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1193 . Nhà thuốc Đại Chúng tại địa chỉ: 256, Quang Trung, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1194 . Nhà thuốc Bảo Thu tại địa chỉ: 36, Lê Văn Thọ, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1195 . Nhà thuốc Mai Khanh tại địa chỉ: 298, Thống Nhất, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1196 . Nhà thuốc Thiên Ân tại địa chỉ: 348, Thống Nhất, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1197 . Nhà thuốc Đạt Duy tại địa chỉ: 459, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1198 . Nhà thuốc Bình Dân tại địa chỉ: 809, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1199 . Nhà thuốc Nhật Thanh 1 – 0862 957 160 tại địa chỉ: 21, Phạm Huy Thông, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1200 . Nhà thuốc Thanh Thảo tại địa chỉ: 361, Phan Huy Ích, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1201 . Nhà thuốc Cẩm Anh tại địa chỉ: A10/4, Nguyễn Oanh, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1202 . Nhà thuốc Duy Châu tại địa chỉ: 139B, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1203 . Nhà thuốc Bảo Trân tại địa chỉ: 146, Đường số 1, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1204 . Nhà thuốc Vân Anh tại địa chỉ: 56, Bùi Quang Là, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1205 . Nhà thuốc Châu Thương tại địa chỉ: 843, Phạm Văn Bạch, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1206 . Nhà thuốc Xóm Mới 2 tại địa chỉ: 1050, Lê Đức Thọ, 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1207 . Nhà thuốc Thiên Ngọc tại địa chỉ: 179A, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1208 . Nhà thuốc Thảo Ly 9 tại địa chỉ: 221, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1209 . Nhà thuốc Huy Phong – 0908 009 898 tại địa chỉ: 385, Thống Nhất, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1210 . Nhà thuốc Mỹ kim tại địa chỉ: 563, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1211 . Nhà thuốc Thảo Bình tại địa chỉ: 65/2, Lê Văn Thọ, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1212 . Nhà thuốc Thiên Hải tại địa chỉ: 22B, Nguyễn Tư Giản, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1213 . Nhà thuốc Trí Đức tại địa chỉ: 322A( Số mới 358), Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1214 . Nhà thuốc Minh Tân tại địa chỉ: 1145, Phan Văn Trị, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1215 . Nhà thuốc Thu Nguyệt – 0948 757 220 tại địa chỉ: 700, Phan Văn Trị, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1216 . Nhà thuốc Kim Anh 2 tại địa chỉ: 131, Nguyễn Kiệm, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1217 . Nhà thuốc Kim Nga – 0862 959 753 tại địa chỉ: 269, Thống Nhất, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1218 . Nhà thuốc Xuân Hoa tại địa chỉ: 36, Đường số 11, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1219 . Nhà thuốc Hường tại địa chỉ: 790, Quang Trung, 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1220 . Nhà thuốc Bình Dân 2 tại địa chỉ: 814, Quang Trung, 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1221 . Nhà thuốc Trang Anh tại địa chỉ: Số 449, Đường số 10, 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1222 . Nhà thuốc Duy Châu 2 tại địa chỉ: 356, Phạm Văn Chiêu, 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1223 . Nhà thuốc Mai Uyên – 0839 846 050 tại địa chỉ: 122, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1224 . Nhà thuốc Lan Anh tại địa chỉ: 65/718, Nguyễn Oanh, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1225 . Nhà thuốc Thủy Anh tại địa chỉ: 382, Nguyễn Văn Nghi, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1226 . Nhà thuốc Bách Khoa tại địa chỉ: 48, Lê Đức Thọ, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1227 . Nhà thuốc Nhật Thanh – 0862 956 294 tại địa chỉ: 74, Lê Đức Thọ, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1228 . Nhà thuốc Phú Thịnh tại địa chỉ: 173/24, Dương Quảng Hàm, 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1229 . Nhà thuốc Thuận Phong tại địa chỉ: 404, Dương Quảng Hàm, 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1230 . Nhà thuốc Minh Thảo tại địa chỉ: 114, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1231 . Nhà thuốc Center 2 tại địa chỉ: 120, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1232 . Nhà thuốc Mỹ Hằng tại địa chỉ: NA, Nguyễn Thái Sơn, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1233 . Nhà thuốc Ngọc Phúc GV tại địa chỉ: 528, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1234 . Nhà thuốc Trung Nguyên 2 tại địa chỉ: 783, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1235 . Nhà thuốc Đức Thịnh tại địa chỉ: 109, Nguyễn Thái Sơn, 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1236 . Nhà thuốc Ngọc Bích tại địa chỉ: 226, Nguyễn Thái Sơn, 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1237 . Nhà Thuốc Minh Chiến tại địa chỉ: 163 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

1238 . nhà thuốc Minh Mẫn tại địa chỉ: số 4 nguyễn đình chính , phú nhuận

1239 . Nhà thuốc Phúc Vinh tại địa chỉ: 40 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

1240 . Nhà thuốc Mỹ Lan tại địa chỉ: 213 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận

1241 . Nhà thuốc Phú Qúy tại địa chỉ: 84/2 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận

1242 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: 125A trần hữu trang, Quận Phú Nhuận

1243 . Nhà thuốc Phan Khang tại địa chỉ: 277 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

1244 . Nhà thuốc Mỹ Thành tại địa chỉ: 100D Thích Quảng Đức , Phường 5, Phú Nhuận

1245 . Nhà thuốc Anh Tú tại địa chỉ: 113 Trần Khắc Chân, Phường 9, Quận Phú Nhuận

1246 . Nhà thuốc số 7 tại địa chỉ: 147 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận

1247 . Nhà thuốc số 7 tại địa chỉ: 147 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận

1248 . Nhà thuốc Thu Hồng tại địa chỉ: 571 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận

1249 . Nhà thuốc Ngọc tại địa chỉ: 320, Huỳnh Văn Bánh, 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1250 . Nhà thuốc Anh Tú tại địa chỉ: 299, Phan Xích Long, 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1251 . Nhà thuốc Thắng Lợi tại địa chỉ: A2 - 004, Phan Xích Long, 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1252 . Phòng khám bác sĩ Năm tại địa chỉ: Số 7, Đoàn Thị Điểm, 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1253 . Nhà thuốc Tâm Lan tại địa chỉ: 3, Đào Duy Anh, 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1254 . Nhà thuốc Kim Châu tại địa chỉ: 23, Hoàng Văn Thụ, 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1255 . Nhà thuốc Số 11 tại địa chỉ: 334, Phan Đình Phùng, 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1256 . Nhà thuốc số 63 tại địa chỉ: 38, Huỳnh Văn Bánh, 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1257 . Nhà thuốc Kim Tố tại địa chỉ: 62B, Phan Xích Long, 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1258 . Nhà thuốc Kim Ngân tại địa chỉ: 73A, Trần Khắc Chân, 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1259 . Nhà thuốc Đức Hiếu tại địa chỉ: 125, Phổ Quang, 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1260 . Nhà thuốc Thanh Lâm tại địa chỉ: 177, Nguyễn Trọng Tuyển, 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1261 . Nhà thuôc Thanh Tâm tại địa chỉ: 188, Huỳnh Văn Bánh, 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1262 . Nhà thuốc Ngọc Diệp 2 tại địa chỉ: 21B, Nguyễn Văn Đậu, 5, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1263 . Nhà thuốc Bảo Trân tại địa chỉ: 22, Thích Quảng Đức, 5, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1264 . Nhà thuốc Phương Nhi tại địa chỉ: 43A, Phan Xích Long, 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1265 . Nhà thuốc Bảo An tại địa chỉ: 19, Đỗ Tấn Phong, 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1266 . Nhà thuốc Thiên Phước tại địa chỉ: 247, Huỳnh Văn Bánh, 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1267 . Nhà thuốc Toàn Thắng tại địa chỉ: 19, Nguyễn Trọng Tuyển, 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1268 . Nhà thuốc Linh Châu 1 tại địa chỉ: 432, Phan Xích Long, 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1269 . Nhà thuốc Tín Nghĩa tại địa chỉ: 434, Phan Xích Long, 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1270 . Cty CP Dược Phẩm Phano tại địa chỉ: 31, Hồ Biểu Chánh, 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

1271 . Nhà Thuốc Huy Tường tại địa chỉ: 3 Cống Lở Phường 15 Tân Bình

1272 . Nhà thuốc Ngọc Huệ tại địa chỉ: 29 Trần Mai Ninh Phường 12, Quận Tân Bình

1273 . Nhà thuốc Chi Bảo tại địa chỉ: 50/4 Nhất Chi Mai Phường 13, Quận Tân Bình

1274 . Nhà thuốc Minh Đức tại địa chỉ: 140 Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10, Quận Tân Bình

1275 . Nhà thuốc Hoài Lan tại địa chỉ: 125 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình

1276 . Nhà thuốc Tâm Châu tại địa chỉ: 282 Bàu Cát Phường 11, Quận Tân Bình

1277 . Nhà thuốc Mai Châu tại địa chỉ: 282 Bàu Cát Phường 12, Quận Tân Bình

1278 . Nhà thuốc Mỹ Trúc tại địa chỉ: 220 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình

1279 . Nhà thuốc Lan Anh tại địa chỉ: 95 Phan Sào Nam Phường 11, Quận Tân Bình

1280 . Nhà thuốc Huyền Cương tại địa chỉ: 47 Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình

1281 . Nhà thuốc Bảo Châu tại địa chỉ: 11 Phan Sào Nam Phường 12, Quận Tân Bình

1282 . Nhà thuốc Ngô Gia tại địa chỉ: 129 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình

1283 . Nhà thuốc Thiên Phước tại địa chỉ: 195 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình

1284 . Nhà Thuốc Minh Duy tại địa chỉ: 58 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình

1285 . Nhà thuốc Tâm Đức tại địa chỉ: 250 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình

1286 . Nhà thuốc Thiên Kim tại địa chỉ: 238 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình

1287 . Nhà thuốc Thanh Tâm tại địa chỉ: 53 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình

1288 . Nhà thuốc Thiên Lộc tại địa chỉ: 273 Hồng Lạc, Phường 10 , Quận Tân Bình

1289 . Nhà thuốc Thanh Tâm 2 tại địa chỉ: 75 Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình

1290 . Nhà thuốc Thiên Phượng tại địa chỉ: 167 Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân Bình

1291 . Nhà thuốc Trường Minh tại địa chỉ: 291A Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình

1292 . Nhà thuốc Linh Chi tại địa chỉ: 36 A Hồng Lac Phường 11, Quận Tân Bình

1293 . Nhà Thuốc Thiện Phúc tại địa chỉ: 121 Lê Lai, Phường 12 Quận Tân Bình

1294 . Nhà thuốc Mỹ Dung tại địa chỉ: 37 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình

1295 . Nhà Thuốc Hải Yến tại địa chỉ: 125 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

1296 . Nhà thuốc Huỳnh Long tại địa chỉ: 28A Ni Sư Huỳnh Liên, Quận Tân Bình, HCM

1297 . Nhà thuốc Chi Lan tại địa chỉ: 36/41 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình

1298 . Nhà thuốc Tam Châu 3 tại địa chỉ: 71 Ni Sư Huỳnh Liên , P.10, Quận Tân Bình

1299 . Nhà thuốc Hoàng Dung tại địa chỉ: 493 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1300 . Nhà thuốc Dương Châu tại địa chỉ: 93/1 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình

1301 . Nhà thuốc Quang Minh 5 tại địa chỉ: 08 Nguyễn Sĩ Sách, Quận Tân Bình

1302 . Nhà thuốc Thùy Trang tại địa chỉ: 19 Trần Văn Quang, Quận Tân Bình, HCM

1303 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: 144 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, HCM

1304 . Nhà thuốc Nhật Mai tại địa chỉ: 156 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình

1305 . Nhà thuốc Thiên Phúc tại địa chỉ: 174 Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1306 . Nhà thuốc Toàn Tâm tại địa chỉ: 1915 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình

1307 . Nhà thuốc Hồng Lam tại địa chỉ: 23 Nguyễn Sỹ Sách, P15, Q. Tân Bình

1308 . Nhà thuốc Thảo Trang tại địa chỉ: 117 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình

1309 . NHÀ THUỐC SỐ 9 tại địa chỉ: 502 Trường Chinh, P13, Tân Bình

1310 . Nhà thuốc Vy Lan tại địa chỉ: 547-549 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình

1311 . Nhà thuốc Minh Phúc tại địa chỉ: 144 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình

1312 . Nhà Thuốc An Khang tại địa chỉ: 47 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình

1313 . Nhà thuốc Phước An tại địa chỉ: 28B Phan Huy Ích, Phường 5, Quận Tân Bình

1314 . Nhà thuốc Minh Khôi tại địa chỉ: 128 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tận Bình

1315 . Nhà thuốc Cộng Đồng tại địa chỉ: 35 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình

1316 . Nhà thuốc Hưng Phát tại địa chỉ: 16 Trần Văn Hoàng, Quận Tân Bình

1317 . NHÀ THUỐC ĐỨC THẢO tại địa chỉ: 44, Lê Bình, 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1318 . Nhà thuốc Phúc Châu tại địa chỉ: 1097, Cách Mạng Tháng 8, 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1319 . Nhà thuốc số 28 tại địa chỉ: 30/7, hoàng hoa thám, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1320 . Nhà thuốc Huỳnh Liên tại địa chỉ: 3, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1321 . Nhà thuốc Lan Anh tại địa chỉ: 354, Phạm Văn Bạch, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1322 . Nhà thuốc Trung Việt tại địa chỉ: 1216, Cách Mạng Tháng 8, 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1323 . Nhà thuốc An Thái tại địa chỉ: 30, Hoàng Hoa Thám, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1324 . Nhà thuốc số 42 tại địa chỉ: 355, Hoàng Văn Thụ, 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1325 . Nhà thuốc Kim Dung tại địa chỉ: 62, Nhất Chi Mai, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1326 . Nhà thuốc Nhật Minh tại địa chỉ: 74, Đồng Đen, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1327 . Nhà thuốc Kiều Linh tại địa chỉ: K1/13, Bàu Cát 4, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1328 . Nhà thuốc Vũ tại địa chỉ: 015, Chung Cư Bàu Cát 1, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1329 . Nhà thuốc Tiến Trang tại địa chỉ: 1, Nguyễn Sỹ Sách, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1330 . Nhà thuốc Minh Châu tại địa chỉ: 126, Trường Chinh, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1331 . Nhà thuốc Việt Âu tại địa chỉ: 231, Nguyễn Hồng Đào, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1332 . Nhà thuốc VIFA tại địa chỉ: 80/12, Ba Vân, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1333 . Nhà thuốc Thanh Nhất tại địa chỉ: 80/37, Ba Vân, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1334 . Nhà thuốc Hải Phong tại địa chỉ: 134, Trường Chinh, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1335 . Nhà thuốc Minh Quang tại địa chỉ: 38, Đường 4A, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1336 . Nhà thuốc Huyền Châu tại địa chỉ: 52, Nhất Chi Mai, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1337 . Nhà thuốc Hòa Mai tại địa chỉ: 14/4/4A, Ba Vân, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1338 . Nhà thuốc Lữ Gia tại địa chỉ: 89, Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1339 . Nhà thuốc Bàu Cát tại địa chỉ: 246, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1340 . Nhà thuốc số 41 tại địa chỉ: 1, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1341 . Nhà thuốc Thiên Phước tại địa chỉ: 88/1, Phan Văn Sào, 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1342 . Nhà thuốc Trân Châu tại địa chỉ: 107F, Phạm Văn Hai, 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1343 . Nhà thuốc Gia Huy tại địa chỉ: 71/2, Nguyễn Bặc, 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1344 . Nhà Thuốc Đức Minh tại địa chỉ: 1228, Cách Mạng Tháng 8, 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1345 . Nhà thuốc Ông Tạ tại địa chỉ: 207, Phạm Văn Hai, 5, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1346 . Nhà thuốc Minh Phương tại địa chỉ: 766/104, Cách Mạng Tháng Tám, 5, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1347 . Nhà thuốc Hồng Nhật tại địa chỉ: 155, Bạch Đằng, 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1348 . Nhà thuốc ECO tại địa chỉ: 148, Hoàng Hoa Thám, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

1349 . Nhà Thuốc Pharma Mini tại địa chỉ: Số 11 Đường B Trưng Trắc Hiệp Bình Chánh Thủ Đức

1350 . Nhà thuốc Hoa Cúc tại địa chỉ: 30 Đường 14, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

1351 . Nhà Thuốc Công Đoàn tại địa chỉ: 911 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

1352 . Nhà Thuốc Tiến Hừng tại địa chỉ: 122 Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

1353 . Nhà Thuốc Vân Hồng tại địa chỉ: 23 Đường 17, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

1354 . Nhà thuốc Tấn Phát tại địa chỉ: 924 Phạm Văn Đồng Hiệp Bình Chánh Thủ Đức

1355 . Nhà thuốc Thiên Ân tại địa chỉ: 95 Đường Số 2, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

1356 . Nhà Thuốc Hoàng Dũng 2 tại địa chỉ: 151A Đường Số 8, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức

1357 . Nhà Thuốc Hương Châu tại địa chỉ: 81A Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

1358 . Nhà Thuốc Mỹ Trang tại địa chỉ: 27 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

1359 . Nhà Thuốc Huệ Minh tại địa chỉ: 83 Đường Số 6, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức

1360 . Nhà Thuốc An Khang tại địa chỉ: 15 Đường Số 35 Linh Đông Thủ Đức

1361 . Nhà thuốc Phương Thảo tại địa chỉ: 102 Quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

1362 . Nhà Thuốc An Dược tại địa chỉ: 968 Kha Vạn Cân Trường Thọ Thủ Đức

1363 . Nhà Thuốc Thúy Kiều tại địa chỉ: 61/5B Đường 48 Hiệp Bình Chánh Thủ Đức

1364 . Nhà Thuốc Bình Nguyên tại địa chỉ: 500 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức

1365 . Nhà Thuốc Niềm Tin tại địa chỉ: 321 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

1366 . Nhà Thuốc Diệu Linh tại địa chỉ: 193 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức

1367 . Nhà thuốc Hồng Sâm tại địa chỉ: 19A Đường Số 4, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức

1368 . Nhà Thuốc Khiết Tâm tại địa chỉ: 202 Lê Thị Hoa, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

1369 . Nhà thuốc Vân Khanh tại địa chỉ: 807 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức

1370 . Nhà Thuốc Bá Lộc tại địa chỉ: 646 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

1371 . Nhà Thuốc Thiên Kim 8 tại địa chỉ: 16A Phú Châu Tam Phú Thủ Đức

1372 . Nhà Thuốc Sơn Minh tại địa chỉ: 33 Lê Thị Hoa Bình Chiểu Thủ Đức

1373 . Nhà Thuốc Minh Đạt tại địa chỉ: 43 Đường Số 22, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

1374 . Nhà thuốc Hoài Nam tại địa chỉ: 79 Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức

1375 . Nhà Thuốc Khoa Mai tại địa chỉ: 88 Đường Số 8, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức

1376 . Nhà Thuốc 43 tại địa chỉ: 9 Lý Tế Xuyên Linh Đông Thủ Đức

1377 . Nhà thuốc Trường Giang tại địa chỉ: 445A Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức

1378 . Nhà Thuốc Quỳnh Hương tại địa chỉ: 32A Ngô Chí Quốc Bình Chiểu Thủ Đức

1379 . Nhà thuốc Tín Đức tại địa chỉ: 361 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức

1380 . Nhà Thuốc Thiên Kim 5 tại địa chỉ: 30 Phú Châu Tam Phú Thủ Đức

1381 . Nhà Thuốc Ngọc Huyền tại địa chỉ: 56A Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức

1382 . Nhà Thuốc Ánh Đan tại địa chỉ: 60 Đường Số 48 Hiệp Bình Chánh Thủ Đức

1383 . Nhà Thuốc Toàn Đại Đồng tại địa chỉ: 944 Kha Vạn Cân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

1384 . Nhà thuốc Gia Nghi tại địa chỉ: 527 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

1385 . Nhà thuốc Hòa Bình tại địa chỉ: 173 Lê Văn Chí Linh Trung Thủ Đức

1386 . NHÀ THUỐC MINH TÂM tại địa chỉ: 1146 Kha Vạn Cân Linh Chiểu Thủ Đức

1387 . Nhà thuốc Mỹ Linh tại địa chỉ: 184 Hiệp Bình Hiệp Bình Chánh Thủ Đức

1388 . Nhà Thuốc Bích Trâm tại địa chỉ: 263 Kha Vạn Cân Hiệp Bình Chánh Thủ Đức

1389 . Nhà Thuốc Hiệp Bình tại địa chỉ: 14 Hiệp Bình Hiệp Bình Chánh Thủ Đức

1390 . Nhà thuốc Hoàng Long tại địa chỉ: 778 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

1391 . Nhà Thuốc Mai Thanh tại địa chỉ: 15/1 Đường Số 8 Linh Xuân Thủ Đức

1392 . Nhà thuốc Ánh Hồng tại địa chỉ: 14 Lô A1 Chợ Tam Bình Tam Bình Thủ Đức

1393 . Nhà Thuốc Quang Linh tại địa chỉ: 39 Chương Dương Linh Chiểu Thủ Đức

1394 . Nhà Thuốc Xuân Lan tại địa chỉ: 176 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

1395 . Nhà Thuốc Đức Thịnh tại địa chỉ: 1306 Kha Vạn Cân Linh Trung Thủ Đức

1396 . Nhà thuốc Phượng tại địa chỉ: 29 Linh Trung Linh Trung Thủ Đức

1397 . Nhà thuốc Việt Đức tại địa chỉ: 32 Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

1398 . Nhà Thuốc Hạnh Ngân tại địa chỉ: 198 Lê Thị Hoa Bình Chiểu Thủ Đức

1399 . Nhà Thuốc Bảo Ngân 2 tại địa chỉ: 1150 Kha Vạn Cân Linh Chiểu Thủ Đức

1400 . Nhà Thuốc Xuân Mai tại địa chỉ: 1334 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

1401 . Nhà thuốc Minh Nhựt tại địa chỉ: 1358 Kha Vạn Cân Linh Trung Thủ Đức

1402 . Nhà Thuốc Mỹ Huyền tại địa chỉ: 40 Đường Số 6 Linh Xuân Thủ Đức

1403 . Nhà thuốc Trung Hiếu tại địa chỉ: 129 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

1404 . Nhà thuốc Minh Khánh tại địa chỉ: 942/18 Kha Vạn Cân Linh Trung Thủ Đức

1405 . Nhà Thuốc Như Quỳnh tại địa chỉ: 179 Hoàng Diệu 2 Linh Trung Thủ Đức

1406 . Nhà thuốc Hồng Ngọc 2 tại địa chỉ: 206 Hoàng Diệu 2 Linh Chiểu Thủ Đức

1407 . Nhà Thuốc Tiến Đạt tại địa chỉ: 159 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

1408 . Nhà Thuốc Dũng Trang tại địa chỉ: 1216 Kha Vạn Cân Linh Trung Thủ Đức

1409 . Nhà thuốc Đức Hạnh tại địa chỉ: 7 Lê Văn Chí Linh Trung Thủ Đức

1410 . Nhà thuốc Nhật Tân tại địa chỉ: 38 Lê Văn Chí Linh Trung Thủ Đức

1411 . Nhà Thuốc Linh Chiểu tại địa chỉ: 25 Tô Vĩnh Diện Linh Chiểu Thủ Đức

1412 . Nhà thuốc Hạnh tại địa chỉ: 4 Đoàn Công Hớn Bình Chiểu Thủ Đức

1413 . Nhà Thuốc Liễu Châu tại địa chỉ: 191 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

1414 . Nhà Thuốc Anh Khôi tại địa chỉ: 109 Đặng Văn Bi Trường Thọ Thủ Đức

1415 . Nhà Thuốc Thu Vân tại địa chỉ: 139B Đặng Văn Bi Trường Thọ Thủ Đức

1416 . Nhà Thuốc Kim Phương tại địa chỉ: 171D Đặng Văn Bi Trường Thọ Thủ Đức

1417 . Nhà thuốc Bình Minh tại địa chỉ: 51 Dân Chủ Bình Thọ Thủ Đức

1418 . Nhà thuốc Việt Thắng tại địa chỉ: 125 Lê Văn Chí Linh Trung Thủ Đức

1419 . Nhà thuốc Mỹ Linh tại địa chỉ: 1231/11 Tỉnh Lộ 43 KP2 Bình Chiểu Thủ Đức

1420 . Nhà thuốc Mỹ Linh tại địa chỉ: 1231/11 Tỉnh Lộ 43 KP2 Bình Chiểu Thủ Đức

1421 . Nhà Thuốc Minh Tâm 8 tại địa chỉ: 53A Đường Số 2 Trường Thọ Thủ Đức

1422 . Nhà thuốc Xuân Lý tại địa chỉ: 13 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

1423 . Nhà thuốc Đông Y Tam Bình – 0126 469 5550 tại địa chỉ: 240C Quốc Lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức

1424 . Nhà thuốc Gia Nghi 6 tại địa chỉ: 41 Đường số 4, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức

1425 . Nhà thuốc Hoàng Nguyên tại địa chỉ: 542 TL 43,Tam Phú,Thủ Đức

1426 . Nhà thuốc Mỹ Anh tại địa chỉ: 211 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

1427 . Nhà thuốc Mỹ Anh tại địa chỉ: 211 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

1428 . Nhà thuốc Khanh – 0987 201 348 tại địa chỉ: 138 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Khánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1429 . Nhà thuốc Minh Nguyệt – 0901 845 548 tại địa chỉ: 217 Quốc Lộ 13 (cũ), Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1430 . Nhà thuốc Bạch Dương tại địa chỉ: 1200 Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức

1431 . Nhà thuốc Bình An (TNV) tại địa chỉ: 244 Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức, HCM

1432 . Nhà thuốc Thanh Châu tại địa chỉ: 16 Đường số 9, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức

1433 . Nhà thuốc Hoàn Vũ tại địa chỉ: 116 Quốc lộ 13 (Cũ) Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1434 . Nhà thuốc Phúc Khang tại địa chỉ: 179 Lê Thị Hoa,Bình CHiểu,Thủ Đức

1435 . Nhà thuốc Thiên Ý tại địa chỉ: 70 Hữu Nghị, Phường Bình Thọ, Thủ Đức

1436 . Nhà thuốc Thái Tuấn 1 – 0987 027 211 tại địa chỉ: 166 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

1437 . Nhà thuốc An Bình tại địa chỉ: 87 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

1438 . Nhà Thuốc Anh Quân tại địa chỉ: 206, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1439 . Công ty TNHH ERBE PHARMA tại địa chỉ: 175, Tam Bình, Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1440 . Nhà Thuốc Phương Anh tại địa chỉ: 277, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1441 . Nhà Thuốc Quốc Anh tại địa chỉ: 138A, Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1442 . Nhà thuốc Thanh Nhân tại địa chỉ: 61A, Chương Dương, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1443 . nhà thuốc Minh Mẫn tại địa chỉ: 14, Đường số 6, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1444 . Nhà thuốc Thiên Phúc tại địa chỉ: 56, Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1445 . Nhà thuốc Kim Liên tại địa chỉ: 17/71, tổ 7, khu phố 6, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1446 . Nt Minh An tại địa chỉ: 329, tô ngọc vân, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1447 . Nhà Thuốc An Bình tại địa chỉ: 262, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1448 . Nhà thuốc Hoàn Vũ tại địa chỉ: 116, Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1449 . nhà thuốc Ngân Thịnh tại địa chỉ: 9, Đường 37, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1450 . Nhà thuốc Thành Đạt tại địa chỉ: 3F, số 6, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1451 . Nhà thuốc Trường Thọ – 0919 744 820 tại địa chỉ: 47B, Đường số 3, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1452 . Nhà thuốc Phúc An – 0963 445 494 tại địa chỉ: 910, Kha Vạn Cân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1453 . Nhà thuốc Tâm Đức tại địa chỉ: 948, Kha Vạn Cân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1454 . Nhà thuốc Trường Thịnh tại địa chỉ: 134, Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1455 . Nhà thuốc 62 tại địa chỉ: 27, Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1456 . Nhà thuốc Gia Phúc – 0168 886 0042 tại địa chỉ: 32, Hồ Văn Tử, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1457 . Nhà thuốc Bảo Long tại địa chỉ: 38, Đường số 4, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1458 . Nhà thuốc Thanh Trúc – 0909 007 251 tại địa chỉ: Kios 8, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1459 . Nhà thuốc Quỳnh Như tại địa chỉ: 13, Tam Hà, Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1460 . Nhà thuốc Minh Thanh tại địa chỉ: 34, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1461 . Nhà thuốc Lan Ngọc tại địa chỉ: 111, Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1462 . Nhà thuốc Thanh Thủy tại địa chỉ: 128A, Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1463 . Nhà thuốc Quang Minh tại địa chỉ: 90, Đường Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1464 . Nhà thuốc Minh Thanh 3 tại địa chỉ: Số 11, Đường số 4, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1465 . Nhà thuốc Tấn Tài tại địa chỉ: 16, Châu Phú, Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1466 . Nhà thuốc Đức Sanh Đường – 0854 030 727 tại địa chỉ: 47 Lô A, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1467 . Nhà thuốc Ngọc Hạnh – 0937 757324 tại địa chỉ: 570, Tỉnh lộ 43, Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1468 . Nhà thuốc Tây – Đại Học Nông Lâm – 0982 577 112 chị Vy tại địa chỉ: Kios 16, Đại Học Nông Lâm, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1469 . Nhà thuốc tư nhân tại địa chỉ: Kios 16, ĐH Nông Lâm, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1470 . Nhà thuốc Phương Tuệ Lâm tại địa chỉ: 135, Đường số 6, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1471 . Nhà thuốc Ngọc Dung tại địa chỉ: 23, Đường số 11, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1472 . Nhà thuốc Phúc Khang tại địa chỉ: 5, Đường Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1473 . Nhà thuốc Lan Hương tại địa chỉ: 17/47, Đại Học Quốc Gia, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1474 . Nhà thuốc Minh Thanh 2 tại địa chỉ: 43, Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1475 . Nhà thuốc Tuyền Đức – 0948 949 495 tại địa chỉ: 44, Lê Văn Chí, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1476 . Nhà Thuốc Tây – 0166 663 5550 tại địa chỉ: A5 21/6, Khu phố 6, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1477 . Nhà thuốc Thanh Long tại địa chỉ: 701/2, Kha Vạn Cân, Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1478 . Nhà thuốc Quang Vinh tại địa chỉ: 74, Đường 9, Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1479 . Nhà thuốc Giang Sơn 2 – 0903 993 500 tại địa chỉ: 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1480 . Nhà thuốc Khang Linh tại địa chỉ: 125, Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1481 . Nhà thuốc Việt Thắng – 0120 451 3244 tại địa chỉ: #N/A

1482 . Nhà thuốc Hải Vân – 0822 468 299 tại địa chỉ: 632, Kha Vạn Cân, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1483 . Nhà thuốc Vũ Linh tại địa chỉ: 8, Đường 10, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1484 . Nhà thuốc Bảo Hòa Đường tại địa chỉ: 26, Lê Văn Ninh, Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1485 . Nhà thuốc Xuân Thanh 1 tại địa chỉ: 37, Đặng Thị Rành, Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1486 . Nhà thuốc Mỹ Dung tại địa chỉ: 49, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1487 . Nhà thuốc Tấn Phát tại địa chỉ: 78, Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1488 . Nhà thuốc số 58 tại địa chỉ: 24, Đường số 16, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1489 . Nhà thuốc Vạn Hạnh 2 tại địa chỉ: 16, Đường 36, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1490 . Nhà thuốc Quang Thúy tại địa chỉ: 375, Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1491 . Nhà thuốc Hy Vọng 2 tại địa chỉ: 465, Kha Vạn Cân, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1492 . Nhà thuốc Thanh Long tại địa chỉ: 107, Quốc Lộ 13 (cũ), Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1493 . Nhà thuốc Hồng Ngọc tại địa chỉ: 441, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1494 . Nhà thuốc Đăng Khoa tại địa chỉ: 964, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1495 . Nhà thuốc Phúc Khang tại địa chỉ: 116, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1496 . Nhà thuốc An Việt tại địa chỉ: 12, Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1497 . Nhà thuốc số 41 (Thủ Đức) tại địa chỉ: 166, QL 13, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1498 . Nhà thuốc Như Hằng (QL13) – 0837 267 092 tại địa chỉ: 200, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1499 . Nhà thuốc Bảo Phương tại địa chỉ: 206, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1500 . Nhà thuốc số 56 tại địa chỉ: 441, Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1501 . Nhà thuốc Yến Nhi tại địa chỉ: P88A, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1502 . Nhà thuốc Bích Liên tại địa chỉ: 374, Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1503 . Nhà thuốc Khoa Nguyên tại địa chỉ: 52, Dân Chủ, Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1504 . Nhà thuốc Kim Ánh tại địa chỉ: 60/2, Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1505 . Nhà thuốc Như Hằng 2 tại địa chỉ: 110, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1506 . Nhà thuốc Gia Nghi 2 tại địa chỉ: 579, Kha Vạn Cân, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1507 . Nhà thuốc Thanh Tâm tại địa chỉ: 107, Bình Chiểu, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1508 . Nhà thuốc Minh Cường tại địa chỉ: 48, Bình Chiểu, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1509 . Nhà thuốc Đức Tâm tại địa chỉ: 732, Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1510 . Nhà thuôc Lan Chi tại địa chỉ: 248, Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1511 . Nhà thuốc Ánh Châu tại địa chỉ: 241, Linh Đông, Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
ken xù
» Follow One Course Until Successful » Focus » F

Related Posts

Đăng nhận xét