0241091 là số điện thoại từ đâu gọi tới?

Số điện thoại 1091 là số tổng đài của đơn vị cho vay tài chính VTC. Khi gọi ở từng khu vực nó sẽ hiển thị thêm đầu số Tỉnh ở đầu.

0241091 là cuộc gọi thực hiện từ Hà Nội.
0281091 là cuộc gọi thực hiện từ TP. Hồ Chí Minh.
02361091 là cuộc gọi thực hiện từ TP. Đà Nẵng,...
*Nếu gọi lại sẽ bị tính cước.. cẩn thận.

trungkien.tk
» Just wanna say hi to all.. ^_^

Related Posts

Đăng nhận xét


☴☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☳