Devson-101TM (India/ Ấn Độ)

Hạt hút ẩm Nhôm hoạt tính Activated Alumina Desiccants Devson-101TM. Là sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ. Đang được nhiều đơn vị, công ty lựa chọn nhờ chất lượng và giá hợp lý. Có thể so sánh ngang với các hạt của Mỹ - USA.

Hạt hút ẩm Nhôm Hoạt tính Activated Alumina Devson-101TM
Bao bì Devson-101TM


         SPECIFICATION OF ACTIVATED ALUMINA BALLS DEVSON-101™ GRADE
                   (Thông số kỹ thuật đặc trưng của hạt hút ẩm nhôm hoạt tính Dev-101TM)
Particle Form (Hình dạng) Spheres
Particle Size Available (Kích cỡ) 3-5 mm, 4-6 mm
 và 5-8 mm
Thông số
đã đo đạc
Phạm vi
chấp nhận 
Adsorption Capacity at 300C
And 60% RH by wt (%)
(Khả năng hấp thụ nước ở 30
0C và độ ẩm tương đối 60%)
21.8 20-26
Surface Area (m2/gm) (min.)
(Diện tích bề mặt)
360 300-425
Pore Volume (cc/gm)
(Thể tích Pore tổng)
0.42 0.4-0.5
Bulk Density Tapped (kg/m3)
(Trọng lượng riêng)
820 750-850
Bed Crushing Strength (%)
(Độ bền của hạt)
96 90-99
Loss on attrition (%)
(Độ hao hụt -do mài mòn)
0.15 0.0 – 0.4
Loss on Ignition (2500C-10000C)
(Độ hao hụt do quá nhiệt)
6.04% 4.5 - 8.0 %
Free Moisture at 1200C (%)  1.1 0.0 – 2.0
Size Tolerance (%)
Undersize/Oversize/ Dung sai 
2 0-5
Shelf Life (Bảo quản trong) 3 year
Guarantee Period (Thời gian BH) 3 year
Chemical Analysis (%)
(Thành phần hóa học)
Al2O3 (by difference)  93.35 92-95
Na2 0.25 0.1-0.3
Fe2O 0.08 0.02 -0.12
SiO 0.1 0.1-0.5

Hạt hút ẩm Nhôm Hoạt tính Activated Alumina Devson-101TM


Nếu bạn có quan tâm đến giá cả và ứng dụng của sản phẩm, vui lòng liên hệ Kiên Nguyễn để được hỗ trợ. Liên hệ >> Tại đây 

ken xù
» Follow One Course Until Successful » Focus » F

Related Posts

Đăng nhận xét