Kiên's Personal Blog

So sánh giữa Activated Alumina (AA) và Molecular Sieve (MS)

Nhìn vẻ ngoài thì hạt hút ẩm nhôm hoạt tính AA (viết tắt của Activated Alumina) và Hạt hút ẩm sàng phân tử MS (Molecular Sieve) rất giống nhau. Vậy cần phân biệt thế nào cho không bị nhầm..

Hạt hút ẩm Activaed Alumina và Molecular Sieve

Sự giống nhau giữa AA và MS


  • Nhìn rất giống nhau
  • Có cùng chức năng hút ẩm (hút ở cấp độ phân tử)
  • Cả hai đều có thể tái sinh (sử dụng lại)

Điểm khác nhau giữa hạt hút ẩm nhôm hoạt tính AA và MS 


  • Điểm khác biệt cơ bản nhất chính là vật liệu làm ra chúng. Alumina Desiccant hình thành từ Nhôm oxit có nhiều lỗ rỗng lớn bên trong. Trong khi Molecular Sieve hình thành ở dạng tinh thể của alumino-silicates.
  • Chính sự khác biệt về cấu tạo này nên MS có thể tạo thành những mạng lưới tinh thể có kích thước đồng nhất được. Còn AA thì không. MS ứng dụng nhiều thường gặp là MS 3A, 4A, 5A và 13X.
  • MS có thể dùng để chọn lọc phân tử (cùng kích thước) nên giống như một lưới sàng. Có lẽ từ đó, nó được gọi là Sàng phân tử...

Sàng phân tử Molecular Sieve
Sàng phân tử MS 3A,4A, 5A, 13X

Điểm khác nhau trong ứng dụng của AA và MS


  • Alumina có khả năng hút nước lớn hơn nhiều so với MS bởi các lỗ rỗng bên trong nó (highly porous). Dựa vào đặc điểm này, nên nó được sử dụng phần lớn để hút hơi ẩm trong các quá trình sấy khí của máy nén khí công nghiệp (sấy khô hơi nước- Desiccant Air Dryer ).
  • Các nhà máy sản xuất ethanol, thường dùng MS do nó có khả năng phân loại (Seperation). Trong khi AA không thể dùng được vì nó không thể tách phân tử H2O ra khỏi Ethanol (hai loại này có kích thước phân tử gần tương đương).
  • MS còn được ứng dụng nhiều trong ngành lọc dầu. Làm tác nhân xúc tác trong quá trình bẻ gãy các phân tử hydrocacbon dài thành các phân tử ngắn.
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên blog

Porocel Vietnam Fanpage