Kiên's Personal Blog

Molecular Sieve 3A, 4A, 5A, và 13X là gì?

Sàng phân tử MS 3A, 4A hay 5A hoặc 13X có ý nghĩa gì? Tại sao lại chọn MS 3A hay 5A chứ không chọn 4A. Cầu trả lời tùy thuộc vào việc bạn muốn dùng MS để làm gì..

UOP Molecular Sieve
Sàng phân tử MS có cấu trúc tinh thể A

Cơ bản về sàng phân tử MS


 • Cấu trúc tinh thể của MS sẽ định hình nên các kích thước đường kính (pores size ) khác nhau. 
 • Lưu ý: 1 angstrom (A) = 1/10 nm (nanometer) = 1/10,000,000,000 m (meter) 
 • Sàng phân tử phụ thuộc vào cấu trúc tinh thể kim loại thuộc nhóm zeolite (mỏ zeolite có trong tự nhiên) hình thành nên nó.
 • MS chuyên dùng để tách biệt các nguyên tử khác nhau ra thành từng loại riêng (Seperation)

Kích thước (gọi là Pore size) tiêu chuẩn thường ứng dụng nhất gồm có:


 • 3A ==> pore size là 3 Angstrom
 • 4A ==> pore size là 4 Angstrom
 • 5A ==> pore size là 5 Angstrom
 • 13X ==> pore size là 10 Angstrom hoặc có thể khác tùy theo nhà sản xuất ra loại MS này. CÓ thể là 8A, 9A hoặc 13A,..

Hai loại cấu trúc tinh thể thường ứng dụng nhất

Cấu trúc tinh thể X của MS 13X
Cấu trúc X của Molecualar Sieve 13X  • A structure (MS 3A, 4A, và 5A có cấu trúc tinh thể A) 
 • X structure (13X có cấu trúc tinh thể X. )

Thành phần nguyên liệu để sản xuất ra Molecular Sieve


 • Hydroxit nhôm (Aluminum Hydroxide)
 • Natri Hydroxit (Sodium Hydroxide) 
 • Natri bicarbonate (Sodium Bicarbonate)
 • và đất sét (Clay)

Các loại trên được sử dụng trong quy trình sản xuất ra sàng phân tử MS.

 • Khi xảy ra quá trình kết hợp của các loại vật liệu này, sẽ hình thành sàng phân tử 4A nếu cấu trúc zeolite là loại A. Còn nếu loại X thì sẽ hình thành phân tử 13X.
 • Để tạo ra được loại MS 3A và 5A thì sàng phân tử loại 4A sẽ được cho thực hiện quá trình trao đổi ion.
 • Trao đổi ion Natri (Sodium) với Kali (potassium) để tạo ra sàng phân tử 3A. Các phân tử Kali lớn hơn được thay thế cho các phân tử Natri. Do đó, kích thước lỗ pore size thu nhỏ lại..
 • Tương tự, trao đổi Ion Canxi (Calcium) với Natri (Sodium) để tạo ra MS 5A. Các phân tử canxi được trao đổi với tỉ lệ 1: 2. Mỗi phân tử canxi thế chỗ cho hai phân tử natri. Do đó tăng kích thước của pore size

.

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên blog

Porocel Vietnam Fanpage